Tyko Sallinen:
Saarnaaja, osatutkielma Hihhuleihin / Preacher, Part of a Study for the Fanatics
1918, öljy / oil, 54 x 50 cm.
Aineen taidemuseo / The Aine Art Museum.
Kuva / Photo: Tuomo Ylinärä.

Lehdistökuva/Press photo (jpg 1,34 Mt)

etusivulle