Ammattitaito

Tekijä: Aila Salo
Vuosi: 1982
Sijainti: Entinen Rauman ammatillinen oppilaitos (nyk. WinNova), Satamakatu 19

Työ on tehty yhteistyössä ammattioppilaitoksen oppilaiden kanssa Rauman ammattioppilaitosta laajennettiin v. 1975-1977. Kun laajennus oli valmistumassa, pohdittiin taideteoksen hankkimista koulun pihapiiriin. Monien vaiheiden jälkeen päädyttiin yhteistyöhön Aila Salon kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että koulu opiskelijoineen toteuttaisi teoksen Aila Salon luonnoksen pohjalta, ja näin myös tehtiin.

Teos ”Ammattitaito” on kolmiosainen. Se koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat tieto (oikea käsitys asioista), taito (kyky suoriutua tietyistä käytännöllisistä tehtävistä) ja asenne (määräsuuntainen toimintavalmius, suhtautumistapa).

Tämä koulutuksen ja ammattitaitojen merkitystä korostava teos paljastettiin Rauman kaupungin 540-vuotisjuhlavuotena.Rauman kaupungin julkisten taideteosten sivusto

Tämän sivuston sisällön tallentaminen ja kopioiminen ilman tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa on kielletty. Kaikki sivustolla oleva materiaali kuuluu niiden sisällön ja toteuksen tehneille henkilöille. Sivuston tekijänoikeuksien rikkominen voi johtaa oikeustoimiin ja rangaistukseen.

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Tommi Laiho

© Rauma 2012
© Rauman taidemuseo 2012