Terra

Tekijä: Niels Haukeland
Vuosi: 1999
Sijainti: Valtatie 8, Rauman kohdalla

Valtatien 8 melusuojaus “Terra“ Rauman keskustan kohdalla valmistui loppuvuodesta 1999. Terra on toteutettu Tielaitoksen meluesteiden taidepainotteisen suunnittelukilpailun perusteella. Sen on suunnitellut kuvanveistäjä Niels Haukeland. Betonikaiteesta, kivimuurista, tiili- ja puuaidoista, maavalleista sekä kuparihahmoista koostuvaa melusuojausta on 2,5 km:n matkalla pohjoisen ja eteläisen eritasoliittymien välillä. Tavoitteena oli suojata noin 1000 henkilöä valtatien 8 liikenteen melulta.Rauman kaupungin julkisten taideteosten sivusto

Tämän sivuston sisällön tallentaminen ja kopioiminen ilman tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa on kielletty. Kaikki sivustolla oleva materiaali kuuluu niiden sisällön ja toteuksen tehneille henkilöille. Sivuston tekijänoikeuksien rikkominen voi johtaa oikeustoimiin ja rangaistukseen.

Sivuston suunnittelu ja toteutus: Tommi Laiho

© Rauma 2012
© Rauman taidemuseo 2012