Meri Pauniaho - Uusi kevät, 2003

Taidelainaamossa kukkien symboliikkaa

Rauman taidelainaamon lokakuun taiteilijana esittäytyy taidegraafikko Meri Pauniaho.

”Suurin osa taidelainaamossa esillä olevista töistäni on kukka-aiheita (kliiviat, orkideat). Lisäksi on muutama työ ajalta, jolloin elämääni hallitsi sairauteni. Käsittelen teoksissani elämän peruskysymyksiä, ihmisenä olemisen tapoja ja merkityksiä, tunteiden kirjoa. Kukka-aiheidenkin takaa voi löytää prosessin, johon liittyi kukkien symbolisten merkitysten pohdintaa ja henkilökohtaisia kokemuksia lapsuudesta. Töissäni on usein monia kerroksia sekä vertauskuvallisesti että konkreettisesti vedostettuna. Tapoihini kuuluu myös tehdä monia töitä yhtä aikaa, välillä annan toisten levätä ja teen toisia. Tekniikkana käytän useimmiten linopiirrosta ja monotypiaa, joita yhdistelen uniikkivedoksiksi. Usein myös kierrätän samoja laattoja tai laattojen osia monissa eri töissä, vedostan kerros kerrokselta ja kokoan ikään kuin palapeliä pikkuhiljaa välillä laattoja kaivertaen. Aiheita löydän luonnosta, taidehistoriasta, väriteorioista, läheisistä ihmisistä. Mutta eniten kuvani ovat kuitenkin jollain tavalla ikkunoita sisimpääni, pitkällisten pohdintojen tuloksia. Oli aihe kuitenkin lopulta mikä tahansa, pyrin tekemään töistäni kauniita katsoa. Saatan kätkeä kuviini vihjeitä ja symboliikkaa, mutta katsojalla on lupa unohtaa ne ja itse tulkita ja tuntea kuva omalla tavallaan.”


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot