Luonnon muoto ja rakenteita. Maalauksia taidelainaamossa

Maaliskuun kuukauden taiteilija Rauman taidelainaamossa on Valto Vaalikivi (s. 1941). Vaalikivi asettaa esille sarjan maalauksia, joissa arkkitehtoniset ja geometriset elementit yhdistyvät luonnon muotoihin. Teoksissaan hän haluaa tuoda esille näkemyksensä siitä kuvallisesta pohdinnasta miten yksinkertaistettujen kuvaelementtien avulla voitaisiin ilmaista enemmän.

Vaalikivi kertoo teoksiensa taustoista: ”Ihminen on luonut ympärilleen kuvien noidankehän, jossa erilaisuus tuotetaan mitä häkellyttävimmin efektein. Kun ihmisen silmä ottaa vastaan visuaalista informaatiota peräkkäisinä projektioina ja aivot työskentelevät samanaikaisesti lakkaamatta kuvanmuodostuksen parissa, ei voi muuta kuin epäillä kaaoksen aiheuttamaa painetta kuvasekamelskaa katsovan päässä ainakin silloin, kun kuvanlukutaito on vielä puutteellinen.”

Vaalikivi rakentaa teoksensa sellaisiksi, että kokonaiskuva muodostuu kahden tai kolmen projektion avulla. Katsoja osallistuu kuvan rakentamisen prosessiin omista lähtökohdistaan käsin. Jokin arkkitehtoninen hahmo merkitsee rakenteena ja toiseen projektioon yhdistyneenä yhdelle aivan muuta kuin sille, joka yhdistää nämä elementit oman historiansa kautta johonkin ennen koettuun. Taiteilija haluaa herättää maalausten vihjeillä katsojan, joka rakentaa kolmiulotteisen tilan mielikuvillaan ja kulkee siellä kuin uudessa ympäristössä muistikuvien kera.

Vaalikivi käyttää teoksissaan usein muistumia julkisista arkkitehtonisista muodoista, koska ne monumentaalisina ja tuttuina hahmoina antavat kuva-aiheen ihmisen käsityksestä maailmassa olosta. Historiallisina, usein vuosisatoja vanhoina, ympäristön hahmoina rakennukset ovat meidän jokapäiväisen havaintomme pysyviä kohteita. Vastakohtana rakennetulle ympäristölle on Vaalikiven maalausten sommittelussa saariston luonto ja erityisesti ulkomeren karujen rantakallioiden muotokieli. Luonnon vapaamuotoisuus korostuu geometristen muotojen rinnalla.

Uudessakaupungissa asuva Vaalikivi on Rauman Taiteilijaseuran sekä Kokko-ryhmän jäsen. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on osallistunut näyttelyihin Uudessakaupungissa, Raumalla, Kouvolassa ja Salossa.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot