Mari Aspola - Itäisellä Suomenlahdella, 2008

Taidelainaamossa Mari Aspolan merikuvia

Taidelainaamossa on maaliskuun ajan esillä Mari Aspolan akvarelleja ja grafiikkaa. Taideteollisessa Oppilaitoksessa sekä Helsingin ja Turun yliopistoissa suoritettujen opintojen jälkeen Aspola muutti Raumalle vuonna 1976. Hän on toiminut kuvataideopettajana Rauman Lyseossa ja Rauman Yhteislyseon lukiossa, josta jäi eläkkeelle vuonna 2007. Opettajan työtä on jatkuvasti rikastanut ja täydentänyt omien kuvien tekeminen, joka jatkuu aktiivisesti edelleen. Mari Aspola on toiminut Rauman Taidegraafikot ry:n puheenjohtajana vuosina 1996–2001 ja jatkaa edelleen yhdistyksen sihteerinä.

Aspolalle ominaista on tyylittelevä työskentely maailmassa, jonka pääaiheita ovat luonto, vuodenajat ja merellä oleminen, mutta toisaalta myös filosofiset tekstit ja taidehistoria. Kuvat kulkevat mukana matkassa, ovat pienimuotoisia ja luonnosmaisia jatkuen grafiikassa pitkäjänteisenä sarjallisena työskentelynä ja muuntuen myös suurempaan kokoon. Valo ja varjo ovat oleellisia aiheita niin realistisessa kuin symbolisessa merkityksessään. Teosten värimaailma on kontrastista, täynnä vastavärejä, mutta kevyttä ja ilmavaa. Teosten keskiössä ovat värivaikutelmat ja väriteoreettiset pohdiskelut. Aspolan työskentelymenetelminä ovat piirrokset, akvarellit ja kartonkigrafiikka, joka myrkyttömyytensä ja nopeiden työvaiheittensa avulla mahdollistaa myös vaistonvaraisen työskentelyn hahmotaiteen periaatteita hyväksi käyttäen. Huomiota kiinnitetään niihin asioihin, jotka ovat tässä ja nyt, mutta samalla taustalla vaikuttavat ja heijastuvat monet toiveet, muistot ja fantasiat.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot