Minna Heikinaho                                                                                                                                                                                    

tel. 050/5215724                                                                                                              

@mail:minna.heikinaho@uiah.fi                                                     

                                                                                                                       

HENKILÖTIEDOT

nimi                                                                                                                                                                                                                                                                Minna Heikinaho

synt.aika ja paikka                                                                                                                                                                                                                                    090661, Somero

 

KOULUTUS

Vihdin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, metalliartesaani                                                                                                                                                          1986-89

Kuvataideakatemia, Helsinki, tila-aikataiteenlaitos                                                                                                                                                                                               1990-95

The Slade School of Fine Arts, University College of London, media department                                                                                                                 1995

Kuvataideakatemia, Helsinki, tila-aikataiteenlaitos, Kuk                                                                                                                                                            1997

Kuvataideakatemia, Helsinki, kirjoittamiskoulutusohjelma, Vasari                                                                                                                                          1996-97

Kuvataideakatemia, Helsinki, tila-aikataiteenlaitos, KuM                                                                                                                                                           2004

 

MUU KOULUTUS

Lahden kansankorkeakoulu, yhteiskunnallinen linja                                                                                                                                                                   1982-83

Helsingin seudun kesäyliopisto, luovailmaisu, draama                                                                                                                                                                1983

Helsingin seudun kesäyliopisto, elokuva estetiikankurssi                                                                                                                                                         1986

Taidekoulu Maa, Helsinki                                                                                                                                                                                                                      1989-90

Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, opintojakso, Pintaa syvemmälle                                                                                                                                 1993-94

 

TYÖKOKEMUS

Helsingin kaupunki, kehitysvammaohj.                                                                                                                                                                                             1986-92

Helsingin kaupunki, kerho-ohj.                                                                                                                                                                                                           1989-91

Keravan nuorisovankila, kuvataideohj.                                                                                                                                                                                             1989-91

Itä-Hakkilan montessori-koulu, kuvataideohj.                                                                                                                                                                                1994-95

ARS -95, Krzysztof Wodiczko, projektiassistentti, editoija                                                                                                                                                        1995

Map (media.art.project) -97, apulaistuottaja                                                                                                                                                                                      1995-97

Feeling the city/Tunnetsä kaupungin -projekti, tuottaja                                                                                                                                                              1995-96

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden Ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, siv.- ja  päätoim. tuntiopettajan virka                                      1998 -2004

Kuvataideakatemia, tila-aikataiteenlaitos, tuntiopettaja                                                                                                                                                               1998 - 2001

Kuvalehden toimituskunnan jäsen, lehden sisällön tuottaminen                                                                                                                                               1998-2000

Taidekoulu Maa, tuntiopettaja                                                                                                                                                                                                              1999-2003

Tampereen Ammattikorkeakoulu, Taiteen ja viestinnän oppilaitos, kuvataideosasto, siv. toim. tuntiopettaja                                                             2003-2004

Taideteollinen korkeakoulu, Porin erillislaitos, Visuaalisen kulttuurin lehtori                                                                                                                   2004-

 

JÄSENYYDET                  

Muu ry, (hallituksen jäsen 1994-1996, varapuh.joht. 1995-96), jäsen                                                                                                                                     1994-

Kuvasto                                                                                                                                                                                                                                                        1995-

Kuvanveistäjäliitto, kokelasjäsen                                                                                                                                                                                                       1995-

Kulttuuriyhdistys Firma ry, (hallituksen varapuh.joht. 1999-2002)                                                                                                                                        1996-2003

Taidekoulu Maan Kannatusyhdistys, hallituksen jäsen                                                                                                                                                               1999-

Kynnys ry                                                                                                                                                                                                                                                    1999-

Amnesty international, Suomen osasto                                                                                                                                                                                               1999-

Aoj, Opetusalan ammattijärjestö                                                                                                                                                                                                           2000-

Altzheimer yhditys ry                                                                                                                                                                                                                              2003-

 

LUENNOT

Taiteen keskustoimikunta: "Omasta työskentelystä", MAP (Media.art.project) yleisöluennot, Helsinki                                                                      1996

Kuusankoskitalo: "Taide sosiaalisena ilmiönä”, Kuusankoski                                                                                                                                                  1996

Helsingin yliopisto, Avoin korkeakoulu, ympäristökasvatuksen luentosarja: "Omasta työskentelystä", Helsinki                                                  1997

Kuvataideakatemian ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijaryhmä: "Omasta työskentelystä", Helsinki                                                                      1997

Tampereen taiteen- ja viestinnän oppilaitos: "Omasta työskentelystä", Tampere                                                                                                                   1998

Taidekasvatuksen osasto/Taideteollinen korkeakoulu: "Yhteisötaide - erillisyydestä osallisuuteen –

Taidetta ja toimintaa Helsingin Kalliossa", Push firma beige, Helsinki                                                                                                                                   1998

Avoin korkeakoulu, nykytaiteen luentosarja: "Ilmainen aamiainen", Push firma beige, Helsinki                                                                                    1998

Teatterikorkeakoulun yhteisötanssi ryhmä, Push firma beige: "Omasta työskentelystä"                                                                                                    1998

Transit Terminal seminaari, "From free breakfast to Push firma beige", Ventspils, Latvia                                                                                                      1998

"From free breakfast to Push firma beige", Vaasa                                                                                                                                                                                1998

"From free breakfast to Push firma beige", Kuvataideakatemian ulkomaalaisopiskelijoille, Helsinki                                                                              1998

Stadipiiri, Push firma beige: "Ilmaisesta Aamiaisesta Push firma beigeen", Helsinki,                                                                                                           1999

Työväen Akatemian opiskelijat, Push firma beige: "Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Helsinki                                                                    1999

Cafe Melba, Kallio: "Saman Taivaan alla" -keskustelu tilaisuus, osana Kiasman kaupunkitaideprojektia, Helsinki                                                  1999

Valtakunnalliset kuvataidepäivät, Suomen taiteilijajärjestöt, Kiasma,

"Taiteellisesta työskentelystäni", (julkaistu: Taide 3/99), Helsinki                                                                                                                                          1999

Helsingin yliopisto, Taidehistorianlaitos,"Ilmaisesta Aamiaisesta Push firma beigeen", Helsinki                                                                                  1999

Kiasma, Nykytaiteen museo, EuCrea -seminaari, keskustelu vammaisista taiteen tekijöinä: John D.Kemp, Usa,

Ju Gosling, taiteilija, Englanti, Rolf Büchi, tutkija, Marita Brader, teatteri- ja kulttuurisihteeri, Eero Vartio, kirjailija, Helsinki                                                1999

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: "Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Rovaniemi                                                                                      2000

Tampereen ammattikorkeakoulu, "Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Tampere                                                                                                       2001

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Outokummun oppimiskeskus,"Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Outokumpu                      2001

Opiskelijaryhmä "Lofoottien" taidekoulusta,"Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Push firma beige, Helsinki                                             2001

Valokuvan kevät, 2002, Lamk, Muotoiluinstituutti, Paikallinen identiteetti kuvataiteellisena ilmaisukeinona, Lahti                                           2002

Tampereen ammattikorkeakoulu, "Ilmaisesta aamiaisesta Push firma beigeen", Tampere                                                                                                       2002

Taideteollinen korkeakoulu, Koulutuskeskus, Kuvataideterapian täydennyskoulutusohjelma, 

omista yhteisötaide kokemuksista, Helsinki                                                                                                                                                                                    2002

Turun ammattikorkeakoulu, Turun Taideakatemia, ”Läsnäolo osana teosta – sosiaalisentaiteen ilmentymiä”, Turku                                                2004

Porin Taidemuseo, ”Läsnäolo osana teosta”, Pori                                                                                                                                                                           2004

 

PALKINNOT

Käsin Tehty - Young Hands kongressi, Tampere, video, tunnustuspalkinto                                                                                                                          1989

Elokuunkuvat, Orivesi, video, tunnustuspalkinto                                                                                                                                                                         1989

Pasilan virastotalon suunnittelukilpailu, kutsukilpailu korkeakouluille, Helsinki, työryhmä, lunastuspalkinto                                                    1993

Nuoren taiteen Suomi palkinto, OPM                                                                                                                                                                                                 1998

 

STIPENDIT

Puolan valtio, kansainvälinen työharjoitteluvaihto, konservointi, Varsova                                                                                                                         1988

Vihdin käsi- ja taideteollisuus oppilaitoksen kannatusyhdistys                                                                                                                                              1989

Kaatuneiden muistosäätiö                                                                                                                                                                                                                      1990-94

Kuvataideakatemia, Keskon rahasto                                                                                                                                                                                                    1994

Visek, työskentelystipendi                                                                                                                                                                                                                    2000

Åströmmin säätiön taiteilija-ateljee stipendi                                                                                                                                                                                    2003-2007

 

APURAHAT

Kuvataideakatemia                                                                                                                                                                                                                                    1991-92

Helsingin kaupunki, kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                                                                                                                                   1994

Uudenmaanläänin taidetoimikunta                                                                                                                                                                                                      1995

Erasmus, kansainvälinen opiskelijavaihto                                                                                                                                                                                        1995

VISEK, Visuaalisen taiteen edistämiskeskus                                                                                                                                                                                    1995

AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus                                                                                                                                                                 1996

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                                                                                                                                  1996

Paulon säätiö                                                                                                                                                                                                                                              1996

Sleipnir                                                                                                                                                                                                                                                         1996

Taiteen Keskustoimikunta                                                                                                                                                                                                                      1996

AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus                                                                                                                                                                 1997

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                                                                                                                                                          1997

Oskar Öflundin säätiö                                                                                                                                                                                                                              1997

Suomen Kulttuurirahasto                                                                                                                                                                                                                                                1996

Taiteen Keskustoimikunta                                                                                                                                                                                                                      1997

Suomen Kulttuurirahasto                                                                                                                                                                                                                                                1997

Työministeriö                                                                                                                                                                                                                                             1997

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                                                                                                                                                          1997

OPM, Opetusministeriö, kuvataiteen näyttökorvaus                                                                                                                                                                                             1997

Valtion kuvataidetoimikunta, avustus galleriatoimintaan                                                                                                                                                            1998

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                                                                                                                                                        1998

Taiteen keskustoimikunta                                                                                                                                                                                                                                               1998

Visek, Visuaalisen taiteen edistämiskeskus                                                                                                                                                                                     1998

Avek, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus                                                                                                                                                                                            1998

Frame, Näyttelyvaihtokeskus                                                                                                                                                                                                                1999

OPM, Opetusministeriö                                                                                                                                                                                                                          1999

Alfred Kordelinin säätiö                                                                                                                                                                                                                         1999

Frame, Näyttelyvaihtokeskus                                                                                                                                                                                                                2000

Taiteen Keskustoimikunta                                                                                                                                                                                                                      2000

VISEK, Visuaalisen taiteen edistämiskeskus                                                                                                                                                                                    2000

Suomen Kulttuurirahasto                                                                                                                                                                                                                                                2001

Taiteen Keskustoimikunta, matka-apuarha                                                                                                                                                                                        2001

AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus                                                                                                                                                                 2001

Suomen Kulttuurirahasto                                                                                                                                                                                                                                                2002

Niilo Helanderin säätiö                                                                                                                                                                                                                           2002

AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus                                                                                                                                                                 2002

Taiteen Keskustoimikunta, matka-apauraha, residenssiavustus                                                                                                                                                  2002, 2003

Frame, Näyttelyvaihtokeskus                                                                                                                                                                                                                2002

Suomen Kulttuurirahasto                                                                                                                                                                                                                                                2003

Valtion kuvataidetoimikunta, vuosiapuaraha, (1-v+ 2 kk)                                                                                                                                                           2003

Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha                                                                                                                                                                                    2003

Taiteen Keskustoimikunta, matka-apuraha                                                                                                                                                                                        2004

OPM, Opetusministeriö, kuvataiteen näyttökorvaus                                                                                                                                                                                             2004

Oskar Öflundin säätiö                                                                                                                                                                                                                              2004

Valtion kuvataidetoimikunta, vuosiapuaraha, 5-v.                                                                                                                                                                         2005-2010

                                               

BIBLIOGRAFIA

Helsingin Sanomat, 3006, Marja-Terttu Kivirinta, Ilmainen aamiainen Hakaniemessä, Helsinki                                                                                     1994

Helsingin Sanomat, 0107, Anne Ruohiainen, Ladyshave -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                          1994

Aftonblad, 020994, Annika Sandlund, Ilmainen aamiainen Hakaniemessä, Helsinki                                                                                                          1994

Arkkitehti, 11/95, Aaro Artto, Ladyshave -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                                     1995

Helsingin Sanomat, 2105, Anne Ruohianen, Ladyshave -ryhmänäyttely, Titanik Galleria, Turku                                                                                  1995

Turun Sanomat, 2505, Riitta Kormano, Ladyshave -ryhmänäyttely, Titanik galleria, Turku                                                                                                                      1995

Flash Art, 3-4/96, Yvonne Volkart, LIVING TEXTURE: Scandinavian Artproductions in the nineties, Zürich                                                        1996

Taidelehti, 6/96, editointi Sanna Sarva, keskustelu galleri m. balkongissa, Oslo                                                                                                                 1996

(valo)KUVA lehti, 4/96, Taava Koskinen, ryhmähaastattelu, Helsinki                                                                                                                                    1996

Concordia, 5/96, Maaretta Jaukkuri, Dialogeja, Helsinki                                                                                                                                                             1996

Demari, 0310, Leena Jaakkola, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                                                          1996

Aamulehti, Maula-Katriina Tuominen, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                                           1996

Turun Sanomat, 0810, Riitta Kormano, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                                          1996

Helsingin Sanomat, Nyt -liite, 0410, Pessi Rautio, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                   1996

Helsingin Sanomat, 0310, Marja-Terttu Kivirinta, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                     1996

Vihreä Lanka, 2410, Hanna Johansson, Dialogeja -ryhmänäyttely, Helsinki                                                                                                                         1996

Helsingin Sanomat, 2410, Marja-Terttu Kivirinta, Push firma beige, Helsinki                                                                                                                                              1996

Dialogeja -katalogi, 36/1996, Maaretta Jaukkuri, Nykytaiteen museo, Helsinki                                                                                                                  1996

Kouvolan Sanomat, 2411, yleisöseminaari, Kuusankoski                                                                                                                                                            1996

Helsingin Sanomat, Antti Manninen, Feeling the city -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                1997

Demari, 0801, Leena Jaakkola, Feeling the city -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                                                     1997

Kirkko ja kaupunki, Liisa Mari Piila, Feeling the city -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                               1997

Helsingin Sanomat, Pessi Rautio, Feeling the city -ryhmänäyttely, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                      1997

(valo)KUVA, 2/97, Annu Kekäläinen, Feeling the city ryhmän haastattelu, Helsinki                                                                                                        1996

Helsingin Sanomat, 2406, Reeta Vilhu, Push firma beige, Helsinki                                                                                                                                           1997

Helsingin Sanomat, 1308, Marja-Terttu Kivirinta, MuuTen näyttelykokonaisuus, Helsinki                                                                                                                    1997

Aamulehti, 2808, Taava Koskinen, Push firma beige, Helsinki                                                                                                                                                   1997

Unknown Adventure, Positions of Contemporary Finnish Art, page 15, Susanna Pettersson,

Badischer Kunstverein Karlsruhe, Stadtgalerie Sophienhof Kiel                                                                                                                                                                       1997

(valo)KUVA, 4/97, Feeling the city / MAP, Helsinki                                                                                                                                                                   1997

Yliopisto, 16/97, Arja Tuusvuori, Push firma beige, Helsinki                                                                                                                                                    1997

Helsingin Sanomat, 3010, Marja-Terttu Kivirinta, Feeling the city / MAP, Helsinki                                                                                                          1997

Siksi, 2/98, Kirsi Väkiparta, Helsinki                                                                                                                                                                                                                         1998

Taide, 3/98, Otso Kantokorpi, Helsinki                                                                                                                                                                                             1998

Forssanlehti, 2712, Pirkko Rantala, Forssa                                                                                                                                                                                       1998

Helsingin Sanomat, 2502, Marja-Terttu Kivirinta, Helsinki                                                                                                                                                        1999

Het Parool, 1604, Maartje Den Breejen, Amsterdam                                                                                                                                                                       1999

Hufvudstadsbladet, 2607, Nina Björkman, Helsinki                                                                                                                                                                                              1999

Nykytaiteen museo 57/1999, siv. 48-57, Saman Taivaan alla 1/4., Taidetta kaupungissa, Helsinki                                                                                1999 - 2000

Helsingin Sanomat, 0309, Marja-Terttu Kivirinta, Helsinki                                                                                                                                                        1999

Kuva, 5-6/99, Leena-Maija Rossi, Helsinki                                                                                                                                                                                      1999

Katoava Taide, Helena Erkkilä, Hanna Johansson, Leevi Haapala, Ateneum, Helsinki                                                                                                       1999

Tämäkö taidetta, siv. 116-117, Helena Söderholm, WSOY, Porvoo                                                                                                                                          2000

Suomen Kuvalehti, 0101, Hannele Jäämeri, Helsinki                                                                                                                                                                     2000

NU, 3/00, Nordic Art View, Gregory Williams                                                                                                                                                                                2000

Anna, 35/00, 29/9, Asta Leppä, Helsinki                                                                                                                                                                                          2000

Lapin Kansa, Kalle Lampela, Rovaniemi                                                                                                                                                                                            2000

Lapin Kansa, 0501200, Seija Lappalainen, Rovaniemi                                                                                                                                                                 2000

Tokiolaiset paikallis-, päivälehdet, Tokio, syksy                                                                                                                                                                           2000

n.paradoxa, internationational feminist art journal, volume 7/2001, Taava Koskinen                                                                                                          2000

The cataloguele of Mois de la Photo á Montreal, Vox, Centre diffusion de la Photographie,

"Of power and social bonds" -project, Pierre Blance                                                                                                                                                                       2001

Voir, 13/01,190901, Nicolas Mavrikakis, Montreal                                                                                                                                                                                               2001

Hufvudstadbladet, 290602, Nina Björkman, Helsinki                                                                                                                                                                   2002

Helsingin Sanomat, 120603, Jukka Yli-Lassila                                                                                                                                                                               2003

Hufvudstadsbladet, 120603, Carl Lindberg, 260603, Nina Björkman                                                                                                                                      2003

Mustekali/info, htpp://mustekala.kaapeli.fi, 240603, Irmeli Hautamäli                                                                                                                                    2003

 

ARTIKKELIT (omat)

"kolmisin", (valo)Kuvalehti 5-6/97, haastattelu taiteilijoista: Pia Arke, Niran Baibulat ja Maj-Lis Skaltje,                                                               1997

Silmän oppivuodet: Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta, (Paul Osipowin haastatteluosuus),

toim. Riikka Stewen, Kuvataidekatemia                                                                                                                                                                                             1998

Taidelehti, 3/98                                                                                                                                                                                                                                          1998

Kuvalehti, omat kolumnit,                                                                                                                                                                                                                      1999-2000

Park, The main exhibition of Momentum, Nordic Festival of contemporary Art, siv. 48, Moss                                                                                          2000

We are All Normal, edited by Katya Sander & Simon Sheikh, Black Dog publishing limited                                                                                           2001

Frame news, The Decade of the Beep, Communication at Long Intervals, 2/2002                                                                                                                  2002

 

KESKUSTELUDOKUMENTAATIOT

Sosiaalisesta taiteesta, Petri Kaverma, Minna Heikinaho, Sanna Sarva, Elina Saloranta ja Leevi Haapala,

Kiasman Paja 090799, Leevi Haapala, Kuvataiteen keskusarkisto                                                                                                                                           1999

Saman Taivaan alla -näyttelyosuus, Kiasma, keskustelu Maria Hirvi ja Minna Heikinaho                                                                                                                        1999

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, keskustelu Helena Sedeholm ja Minna Heikinaho kanssa,  sähköpostitallenne                                                                  2000

 

DOKUMENTTI BIBLIOGRAFIA / TV

A-studio, toukokuu -94, Ilmainen Aamiainen,  Arvo Tuominen                                                                                                                                                 1994

TRIXTER, 0610, Push firma beige, Annika Sandlund                                                                                                                                                                    1996

Valopilkku, 0304, Push firma beige ja päiväkoti Tapion lapset, Seija Aunila                                                                                                                                                1996

Avoin korkeakoulu aikuiskoulutusohjelmat: "Kasvun rajat" Push firma beige ja päiväkoti Tapion lapset, Ritva-Leena Leino                           1998

Artur, Tomas Treskman, FST, TV 1                                                                                                                                                                                                        1999

 

YKSITYISNÄYTTELYT                                              

Matka, Kuvataideakatemian galleria, Helsinki                                                                                                                                                                                 1993

Ilmainen aamiainen, Hämeentie 6, Helsinki                                                                                                                                                                                       1994

Push firma beige, Helsinginkatu 23, Helsinki                                                                                                                                                                                  1996-2001

"Saas nähä, mitähän täskin tullee, tulleekos yhtikäs mittään",... eli minna heikinho epävarmana., Galleria Sculptor, Helsinki                               1999

Olotiloja välillä Utsjoki-Tokio, Valo -galleria, Rovaniemi                                                                                                                                                         2000

 Galleria Sculptor, Helsinki                                                                                                                                                                                                                   2003

 

TEOKSIA KOKOELMISSA

Nykytaiteen museo,"keskinkertainen", osa installaatio sarjasta "Saas nähä, mitähän tästäkin tullee, tulleekos yhtikäs mittään",...

eli minna heikinaho epävarmana                                                                                                                                                                                                           1999

Helsingin kaupungin Taidemuseo, "puolustautuva, sinnikkäästi etenevä, maaseudusta tuleva

suojautuva, kotona kolossa, yleensä ujo, hitaasti perääntyvä, harvoissa tunteissa, harkittu askel tuntemattomaan, on aina epävarma,

riski", osa installaatio sarjasta "Saas nähä, mitähän tästäkin tullee, tulleekos yhtikäs mittään",...

eli minna heikinaho epävarmana,  valokuvat, 100x160 cm, 120x120 cm, 100x140 cm, 60x 150 cm, alumiinilevyille                                                 2001

 

YHTEISNÄYTTELYT

Valokuvataide - Arkitaide, Vanhan galleria, Helsinki                                                                                                                                                                   1989

Nuorten näyttely, Helsinki                                                                                                                                                                                                                    1989,91

Näyttely, Anni Laakso-Minna Heikinaho, Kuvataideakatemian galleria, Helsinki                                                                                                             1992

Naisen nauru, Vapauden aukio, Helsinki                                                                                                                                                                                           1993

The Forest and mountain project, Galleria Wang, Oslo, Kuvataideakatemian galleria, Helsinki                                                                                      1994

Kuvataideakatemian loppunäyttely, Helsinki                                                                                                                                                                                  1994

Ladyshave, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                                                                                                                                                      1994

Sound -calender, YLE 1, kahdeksalla rautatieasemalla Suomessa, Muu-tuotanto                                                                                                                 1994

6. Lahden Av-biennaale, Lahti                                                                                                                                                                                                              1995

Art-Attact, galleri Nebb, Oslo                                                                                                                                                                                                               1995

Huora-akatemia, Helsinki                                                                                                                                                                                                                                               1995

Ladeshave, Titanik galleria, Turku                                                                                                                                                                                                       1995

Outpost -biennaale, Venetsia                                                                                                                                                                                                                 1995

Living Texture, Scandinavian Artproductions in the nineties, Zürich                                                                                                                                      1995

galleri m. balkong, Oslo                                                                                                                                                                                                                          1996

Tuote - projekti, Savonlinna                                                                                                                                                                                                                  1996

27.680.000 in massmedia, Ruotsin tv 1 ja 2, radio ja Dagensnyheter                                                                                                                                        1996

Likat, sju kvinnor, galleri Otto Plonk, Bergen                                                                                                                                                                                1996

Dialogeja, Nykytaiteenmuseo, Helsinki                                                                                                                                                                                            1996

Feeling the city/Tunnetsä kaupungin -projekti, Kluuvin galleria, Helsinki                                                                                                                          1997

7. Lahden Av-biennaale, Lahti                                                                                                                                                                                                              1997

Smart show, Helsinki, Tukholma                                                                                                                                                                                                          1997

The Artist & Urban Environment, Slovenia                                                                                                                                                                                      1997

Mental Metro, MuuTen -tapahtuma, metroasemat Mellunmäestä – Ruoholahteen, Helsinki                                                                                                                       1997

Map ( Media.art.project), Kaapelin galleria ja Push firma beige, Helsinki                                                                                                                               1997

Midnight Walkers & City Sleepers, Amsterdam                                                                                                                                                                               1999

Transit Terminal -projekti, Ventspils, Latvia                                                                                                                                                                                    1999

Mäntän Kuvataideviikot, Mänttä                                                                                                                                                                                                         1999

Kiasma, Saman Taivaan alla -kaupunkitaide -projekti, Helsinki                                                                                                                                                                         1999

Lahankosken mylly, Pornainen                                                                                                                                                                                                            2000

Momentum - Pohjoismainen nykytaiteen biennaale, Moss, Norja                                                                                                                                                                      2000

The Artist- in-Akiya -projekti, Kyojima (Tokio), Japani                                                                                                                                                               2000

Mois de la Photo à Montréal 2001, Power and Social Bond -projekti, Montreal, Kanada                                                                                                                          2001

Valokuvataiteen kolmivuotisnäyttely, Amos Anderssonin museo, Helsinki                                                                                                                         2002

Mäntän Kuvataideviikot, Mänttä                                                                                                                                                                                                         2002

Saami Festivaali, Kirkkoniemi, Norja                                                                                                                                                                                                                          2002

Fundamentalisms (Platform), Charlottenburg, Kööpenhamina                                                                                                                                                     2002

Tomorrow´s News, Ottawa, Kanada                                                                                                                                                                                                     2003

The Gallery at APT, Lontoo, Englanti                                                                                                                                                                                                                        2004

Sosiodesign – kohtaamisia tilassa, Kaapelin Puristamo, Helsinki                                                                                                                                                                    2004

Pyytetön rakkaus, Rauman taidemuseo, Rauma                                                                                                                                                                               2005

Mäntän Kuvataideviikot, Mänttä                                                                                                                                                                                                         2005

Suunnitteilla:

Municipial Museum, Reykjavik, Islanti                                                                                                                                                                                             2006             

 

VIDEOTYÖT                                                                                                                                                                                                                                             1989

"Croquis", kesto: 03:45:00, ohjaus, kuvaus, editointi: Nina Björkman, Minna Heikinaho, formaatti: vhs-pal                                                            1993

"Mitä Sä haluut ?", kesto: 03:27:18, ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi: Sirpa Aalto, Minna Heikinaho, Anu Pesonen,

formaatti: betacam-pal                                                                                                                                                                                                                               1994

"Kommentteja", kesto: 03:30:00, ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi: Minna Heikinaho, formaatti: super-vhs-pal                                                     1995                                     

"det bästa och värsta", kesto:06:31:20, ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho, äänitys/haastattelut: Alice Corps,

Jonathan Eaton, Ari Lepistö, käännökset: Inna Aarniala, Frank Johansson, formaatti: betacam-pal                                                                                1996

"recession, health, love, ... in balance", kesto: 12:22:20, ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho,

äänitys/haastattelut: Tuukka Luukas, Aurora Reinhard, Riitta Seitsonen, formaatti: betacam-pal                                                                                   1996

"Humans", kesto: 20 min, directed, filmed, edited: Minna Heikinaho, three different interviews: 10 min, 6 min, 2 min,

 formaatti: miniDV, pal                                                                                                                                                                                                                             1997

"Erilaisia suhteita", kesto:  09:39:11, ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi: Minna Heikinaho, formaatti: betacam-pal                                                                        1997

"What do you think about this area?",  kesto n. 10 min., ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho,

äänitys/haastattelut: Germa Huijbers, Roel Vlennings, formaatti: miniDv, pal                                                                                                                                              1999

"Vanhemmat", kesto: 3 min, "Siskot", kesto: 6 min, "Lapset", kesto: 10 min, "Lasten lapset",  kesto: 2 min , "Iho", kesto: 6 min,

ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi: Minna Heikinaho, formaatti: miniDV-pal                                                                                                                                                1999

"Mänttä", kesto: 09:58:10, ohjaus, editointi: Minna Heikinaho, kuvaus: Mikael Vallgren, äänitys/haastattelut: Riikka Mäkinen,

Minna Heikinaho, formaatti: miniDV-pal                                                                                                                                                                                           1999

"Ventspils", kesto: 17:33:08, ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho, äänitys/haastattelut: Iveta Valpetere, formaatti: miniDV-pal         1999

"Mun koti on katu ja se on näyttämö" -teoskokonaisuudessa: "Taivas, kesto: 05:30:00 min , Asfaltti,  kesto: 08:13:00 min ja Katu,

 kesto:09:07:00 min", ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho, kuvaus: Mikael Vallgren, miniDV, pal                                                               1999

"I am here" -installaatio teos: 1. video " The View of Moss", kesto: 10:58:09, 2. video "The Interviews in Moss",

formaatti: miniDV, kesto: 11:00:16                                                                                                                                                                                                     2000

"Pornaislaiten kädet", kesto: 41:05:00, "Maisema", kesto: 10:42:00, ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho,

kuvaus, äänitys/haastattelut: Riikka Mäkinen, formaatti: miniDV                                                                                                                                                                     2000

"About Kyojima", dur: 37 min, "Values", kesto: 54 min, "Shoppingmall", kesto: 24 min, ohjaus, editointi: Minna Heikinaho,

kuvaus: Mikael Vallgren, formaatti: miniDV, ntsc                                                                                                                                                                           2000

"Utsjoki - Tokio", kesto: 13:03:01, "Kahdet kädet", kesto: 08:36:02, ohjaus ja editointi: Minna Heikinaho,

kuvaus: Minna Heikinaho, formaatti: miniDV, pal                                                                                                                                                                          2000

"Mun koti on katu ja se on näyttämö", projekti 2., Montreal, kesto: 19: 28, ohjaus ja editointi: Minna Heikinaho,

kuvaus: Minna Heikinaho, John Londonõ, haastattelut: Isabella Anne, John Londonõ, alkuperäiskieli: englanti - ranska,

formaatti: miniDV,  pal                                                                                                                                                                                                                             2001

 

ÄÄNITYÖT

"Mitä sä haluut ?", kesto: 03:27:18, formaatti: digitaalinen, dat,  työryhmä: Sirpa Aalto, Minna Heikinaho, Anu Pesonen                                   1994

 

VIDEOFESTIVAALIT, TV- ESITYKSET

A -studio, 5/94, Ilmainen Aamiainen, Arvo Tuominen, Tv1, Yle                                                                                                                                                                        1994

"Mitä Sä haluut ?", ohjaus, kuvaus, äänitys, editointi: Sirpa Aalto, Minna Heikinaho, Anu Pesonen,

formaatti: betacam, Lahden 6. AV-biennale, Lahti                                                                                                                                                                           1995

"det bästa och värsta", ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho, äänitys/haastattelut: Alice Corps, Ari Lepistö,

formaatti: betacam, Ruotsin TV 1, 27.680.00 in massmedia, Ruotsi                                                                                                                                            1996

"recession, health, love, ... in balance", ohjaus, kuvaus, editointi: Minna Heikinaho, formaatti: betacam, 031096,

TV 1, Valopilkku, TRIXTER, Lahden 7. Av-biennaale,  Lahti                                                                                                                                                     1996

"Ilmainen aamiainen", (dokumenttiesitys ohjelmasta: A -studio, 5/94, Ilmainen Aamiainen, Arvo Tuominen, Tv1, Yle),

formaatti: betacam, Artist Space, New York                                                                                                                                                                                       1998

"Mänttä", ohjaus, editointi: Minna Heikinaho, kuvaus: Mikael Vallgren, äänitys/haastattelut: Riikka Mäkinen, Minna Heikinaho,

formaatti: miniDV-pal, Baltic Herrings -elokuva -tapahtuma, Rauma                                                                                                                                         2000

 

KURATOINTIPROJEKTIT

HUORA-AKATEMIA työryhmä: Abu-Hannah, Erkkilä, Heikinaho, Lindman, Luukas, Peltomäki, Rossi, Sarva:  

seminaari, luentoja, taidenäyttely, tapahtumia                                                                                                                                                                                  1995

Push firma beigen tuotanto                                                                                                                                                                                                                     1996-

Muu ry:n kaupunkitaide tapahtuma: "Feeling the city"                                                                                                                                                                 1999-2000

Muu ry:n, ”Muu2 – muuttuu” -näyttely, Taidehalli 2005, työryhmä: Ala-Harja, Duncker, Heikinaho, Yli-Annala                                                   2002-2005

 

RESIDENSSIOHJELMAT

Wihurin säätiön residenssi, Rovaniemi                                                                                                                                                                                              2000

Nifcan residenssiohjelma, Huippuvuoret                                                                                                                                                                                           2001

Tulossa: Pohjoismainen Taiteilijakeskus, Dale, Norja