Kirjaston kirjojen sivuilta
voi löytää mittaamattoman
arvokkaita aarteita.
Treasures of immeasurable value
can be found on the pages of
library books.

Kirjojen avulla kirjailijoiden, taiteilijoiden ja filosofienmietteet saavat siivet, leviävät maailmaan ja vaikuttavat ihmisten elämään. Ajatus-teoksessa kullatut paperiarkit nousevat kirjahyllystä, kirjan välistä. Ajatus leviää tilaan ja läpi ikkunoiden kirjaston ulkopuolelle luomaan kultaista hohdetta elämään. Kuusikymmentäluku oli vapautta ja oikeudenmukaisuutta korostavien liikkeiden, kuten rodullisen ja seksuaalisen tasa-arvon nousukautta. Nämä ideologiat olivat kyteneet ihmisten mielissä kauan. Feministisen liikkeen saavutus naisten äänioikeudesta oli jo toteutunut ja myös orjuus lakkautettu, mutta paljon oli ja on vielä tehtävää. Kuusikymmentäluku antoi näille ja monille muille mielipiteille ilmaa siipien alle; piilotetuista ja salatuista ajatuksista saattoi puhua julkisesti ja se saattoi olla jopa muodikasta. Nykyisin nämä humanistiset ajatukset ovat uusien haasteiden edessä. Toivoa sopii, että ne kantavat edelleen parantamaan ihmisten elämää maailman eri kolkissa. It is through books that the ideas of authors, artists and philosophers take wing, spread out into the world and influence the lives of people. In Idea, gilt sheets of paper rise from a bookcase, from within a book. The idea spreads into the space and through the windows to outside the library to give life a golden sheen. The 1960s were the boom years of ideas stressing freedom and justice, such as racial and sexual equality. These ideologies had brewed in people’s minds for a long while. The feminist movement had already achieved women’s voting rights and slavery had been abolished, but much remained, and still remains, to be done. The Sixties fuelled these and many other ideas; hidden and clandestine ideas could be voiced in public and this could even be fashionable. Today, these humanistic ideas face new challenges. It is to be hoped that they will still bear weight to improve the lives of people in different parts of the world.

Teija-Tuulia Ahola

click to enlarge

Ajatus/Idea, 2008, installaatio/installation, lehtikulta Ja lyöntimetalli vinyylille/goldleaf and imitation goldleaf on Vinyl.
Sijainti: Rauman kaupungin kirjasto/Location: Rauma town library

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back