Blomberg Andersenin teokset leijuvat toden ja kuvitelman, realismin ja surrealismin rajalla. Idyllinen pohjoismaisen luonto ja kasvisto on kehys kerronnallisten maalausten psykologiselle olemassaolon pohdinnalle.Lise Blomberg Andersen’s art operates in the borderlines of reality and fantasy, realism and surrealism.
Blomberg Andersenin maalaustekniikka on kollaasimainen: erityyppisten kuvaelementtien rinnastaminen samassa maalauksessa luo uudenlaisen tilan. Luonto on tärkein kuva-aiheiden lähde, mutta Blomberg Andersen ottaa vaikutteita myös valokuvista, aikakausilehdistä, elokuvista, unista, muistoista ja ihmisistä. Tärkeää kollaasimaisuudessa on myös nähdä kuvan rakentuminen selkeästi eri osista.

Blomberg Andersen maalaa taustat ja kasviaiheet kevyesti, mutta työstää ihmishahmoja pidemmälle. Ilmavuus ja taustojen tyhjät pinnat saattavat viitata niin japanilaiseen estetiikkaan kuin olla kerronnallinen elementti maalausten unenomaisissa näyissä. Teosten ratkaisut on mietitty tarkkaan ja hän saattaa työstää useita versioita samasta aiheesta.

Luontoaiheiden lisäksi ihmisen ja linnun yhdistelmä toistuu taiteilijan töissä. Hahmot saattavat näyttää osittain humoristisilta, mutta sekä kreikkalaisessa että egyptiläisessä mytologiassa linnut, joilla on ihmisen pää tai raajat liitetään kuolemaan. Blomberg Andersen näkee siivekkäät ihmishahmot ennemminkin suojelijoina ja auttajina tutun ja tuntemattoman sekä tiedostetun ja tiedostamattoman välimaastossa.

Blomberg Andersen pyrkii teoksissaan monitulkintaisuuteen. Maalaukset ovat kuin elokuvien stillkuvia. Kuvien tarinoissa jää avoimeksi, sijoittuvatko tapahtumat tähän hetkeen, menneeseen, tulevaan vai unimaailmaan – vai liikutaanko kenties niiden kaikkien välillä.

Idyllic Nordic nature and its fauna provide a framework for addressing existence in psychological terms in her narrative paintings.

Blomberg Andersen paints in a collage-like technique, with the juxtaposition of visual elements of different type in the same painting creating a new kind of space. Although nature is the main source of visual motifs, the artist also draws upon photographs, magazines, film, dreams, memories and people. An important aspect of the collage approach is also to see the image as being clearly constructed of different parts. Blomberg Andersen paints the backgrounds and plant motifs lightly, while working further on human figures. Spaciousness and the empty surfaces of the background may allude to the Japanese aesthetic as well as serving as a narrative element in the dream-like visions of the paintings. The solutions applied in the works are carefully considered, and she may prepare several versions of a single theme.

Along with motifs from nature, combinations of humans and birds reoccur in the artist’s works. The figures may seem partly humorous, but in both Greek and Egyptian mythology birds with human heads or limbs are associated with death. Blomberg Andersen regards winged human figures rather as protectors and helpers in between the known and the unknown, and the conscious and the subconscious.

In her works, Blomberg Andersen aims at ambiguity. The paintings are like stills from a film. The narratives of the image leave open whether the events are in the present, past, future or the world of dreams – or perhaps operate between all of them.

LK

click to enlarge

Kutsu/Invitation, akryyli ja öljy kankaalle/acrylic and oil on canvas, 2007
Courtesy MOGADISHNI

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Pesä/The Nest, akryyli ja öljy kankaalle/acrylic and oil on canvas, 2006
Courtesy MOGADISHNI

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Komea iskee jälleen/Handsome strikes again, akryyli ja öljy kankaalle/acrylic and oil on canvas, 2007
Courtesy MOGADISHNI

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back