Julkinen kirjontaPublic Embroidery
Frida Berntssonin teos sijaitsee osoitteessa Nortamonkatu 16, jonka julkisivun korjaustyömaan suojapeitteeseen hän toteuttaa kirjontatyön. Teos valmistuu Raumalla vietettävän Pitsiviikon aikana heinäkuun lopulla. Taiteilija työskentelee näkymättömissä suojapeitteen takana rakennustelineillä assistenttinsa kanssa. Kirjonta tehdään purjeneuloilla usean kerroksen korkuiseksi. Teoksessa Berntsson haluaa tuoda perinteisesti yksinomaan naisten käsityöksi leimautuneen työskentelytekniikan julkiseen kaupunkitilaan ja rinnastaa sen yhtälailla maskuliiniseksi kategorisoituneeseen alueeseen, rakennustyömaahan. Peitteen kirjontakuvion aihe heijastelee vastapäistä kaupunkimaisemaa rakennuksineen.

Berntsson on kiinnostunut tekstiilitaiteen poliittisista ja sosiaalisista mahdollisuuksista. Kirjonnan, ompelun ja taidekäsityön perinnettä pidetään toimintana, jota naiset tekevät yksityisessä tilassa. ”Se, että käsityö liitetään naissukupuoleen, on sulkenut sen pois lähinnä miehisen taide-eliitin piiristä ja sijoittanut sen toissijaiseen asemaan,” määrittelee Berntsson. Pelkästään ele asettaa kirjontatyö hallitsemaan julkista tilaa vastustaa käsityön vallitsevia puitteita. Berntssonia motivoi myös ajatus näyttää taidetta julkisessa tilassa ihmisille, jotka eivät tavallisesti käy museoissa.

Kirjontatyö toteutetaan rakennustelineiden verhoiluna. Projekti kyseenalaistaa symbolisesti sukupuoliroolit, kaupunkiympäristön ja sen sosiaaliset tehtävät sekä tyypillisen tavan mieltää käsityö. Berntsson on toteuttanut vastaavan projektin aikaisemmin Ruotsissa Tukholman keskustassa. Teoksen toteutuksen yhteistyökumppaneita ovat Veljet Mäkilä oy ja Länsi-Suomen Osuuspankki.

Frida Berntsson will create a work of embroidery on a tarpaulin covering scaffolding on a building at the address Nortamonkatu 16. The building is undergoing exterior renovation. The embroidery work will be realized during Rauma Lace Week in late July. The artist will work unseen behind the tarpaulin on the scaffolding with her assistant. Several storeys high, the embroidery will be executed with sail needles. With this work Berntsson wishes to bring a technique traditionally branded solely as women’s craft into public urban space and to juxtapose it with an area categorized in equal measure as masculine, a building site. The motif of the embroidery reflects the townscape and buildings situated opposite it.

Berntsson is interested in the political and social possibilities of textile art. The heritage of embroidery, sewing and applied art is regarded as activities pursued by women in private space. ”The fact that crafts are associated with the female gender has excluded it from among the mainly male art elite and given it a secondary position,” says Berntsson. The mere gesture of making a work of embroidery dominate public space is in opposition to the existing framework of crafts. Berntsson is also motivated by the idea of displaying art in a public space to people who do not normally visit museums.

The work will be carried out in the shelter of the scaffolding. This project symbolically questions gender roles, the urban environment and its social tasks and the typical manner of perceiving crafts. Berntsson has previously carried out a similar project in Sweden in the centre of Stockholm. The embroidery work will be carried out in association with the Veljet Mäkilä Oy company and the Länsi-Suomen Osuupankki bank.

L K

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

Julkinen kirjontatyö 19.-27.7.2008/Embroidery in the public space
textile
  CV  

takaisin/back