Viime vuosina FFUR (Forschungsfloss für Unterirdische Riffologie u.V. / Maanalainen riuttatutkimuslautta) on keskittynyt piilevien rinnakaisvyöhykkeiden ja ilmiöiden tutkimukseen.For the past several years the FFUR (Forschungsfloss für Unterirdische Riffologie u.V. /Research Raft for Subterranean Reefology) has focused on the exploration of hidden and parallel spaces and phenomena.
Tutkimuslautan Vihreään-laboratoriossa puiden runkoja ja lehvästöjä tutkitaan erityisesti kehitetyllä Latvapudotuslaitteella (Tree-Top Drop – TTD). TTD on tuntoaistiin perustuva puun latvukseen laskettava instrumentti ja paikkasidonnainen installaatio, jota käytetään puiden runkojen ja latvusten sisällä piilevän monimuotoisuuden tutkimiseksi urbaanissa ja maaseutuympäristössä etsittäessä tuntematonta mikrotason luontotyypin elämää, jota ei paljain silmin voi havaita. Minkälaista tuntematonta mielikuvituksellista biodiversiteettiä voidaan löytää vihreän lehvästön alta? Mitä teolliseen ympäristöön sopeutumisen muotoja on kehittynyt näissä urbaaneissa piilopaikoissa? Tähänastiset kokeet osoittavat 4000–5000 alle millimetrin kokoisen olennon vuosittaista keskittymää neliömetriä kohti (metsän maapohjassa). Kun tähän lisätään aikaisemmin havaitsemattomien pienimpien elämänmuotojen määrä, saadaan miljardien (1012) suuruinen luku. Tätä voidaan nykyään tutkia tarkkaan FFUR:n ”keijunhaku ”-teknologialla. Residenssini aikana Porto Alegressa Brasiliassa vuonna 2006 tutkimukseni suuntautuivat useille eri aloille. Kehitin välineitä ja prototyyppejä, jotka mahdollistavat puiden sisuksen tutkimisen – vihreään, tämän rikkaan maan diversiteettiin. FFUR suoritti useita kenttäkokeita paikanpäällä ja tutki erilaisia puita. Eräs tällainen oli julkinen ”bambuskannaus”, jolla etsittiin tuntemattomia elämänmuotoja bambussa. Etsinnässä oli esim. Saci Pererê, joka on perustellusti brasilialaisen mytologian suosituin hahmo. Saci Pererê on yksijalkainen keiju, jolla on reiät kämmenpohjissaan. Hän polttaa piippua ja hänellä on maaginen punainen myssy, jonka avulla hän voi hävitä ja ilmestyä halunsa mukaan. Lisätietoja: www.ffur.de tai www.researchraft.net In the Into the Green Laboratory of the Research Raft tree trunks and crowns are studied with a specially developed Tree-TopDrop (TTD). The TTD is a tactile and immersive instrument and site-specific installation for the investigation of the hidden variety inside tree trunks and crowns in urban and rural areas in the search for unknown and micro biotope life invisible to the naked eye. What kind of unknown fantastic biodiversity and habitats can we find under the umbrella of the green clouds? Which adaptations and forms of industrial nature have developed in these urban refuges? Experiments to date show a concentration of creatures smaller than 1mm of 4000 to 5000 per square meter per year (forest floor). If this is added to the number of smallest life forms previously undetected we arrive at a figure in the billions (1012). This can now be accurately researched with the “elf-hit” technology from the FFUR. During my residency in Porto Alegre, Brazil in 2006, my research focus took several search paths. I developed tools and prototypes which enable the investigation of the inside of trees – into the green, into diversity of this rich country. The FFUR undertook several field tests on location and investigated different types of trees. Such as the public Bamboo Scan, in the search for unknown life forms inside bamboo e.g. Saci Pererê - who is arguably the most popular character in Brazilian mythology. Saci Pererê is a one-legged elf with holes in the palms of his hands, who smokes a pipe and wears a magical red cap that enables him to disappear and reappear wherever he wishes. Further information: www.ffur.de or www.researchraft.net

Agnes Meyer-Brandis

click to enlarge

NIMI

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back