Tue Greenfort on tanskalainen
taiteilija, joka asuu ja työskentelee
Berliinissä. Hän käsittelee
teoksissaan sitä, miten ekologinen
on näkymättömästi läsnä
jokapäiväisessä elämässämme
ja miten ihminen muovaa ja
ymmärtää luontoa.
Tue Greenfort is a Danish artist
living and working in Berlin. In
his works he addresses the way in
which the ecological is present in
an unseen manner in our everyday
lives and how man shapes and
understands nature.

Greenfortin taide heijastaa maailmaa, jossa eläimet, ihmiset, luonto, kulttuuri, tiede, teollisuus ja näiden kautta myös taide liittyvät toisiinsa monimutkaisena verkostona.

Rauma Biennale Balticumissa Greenfortilta on esillä installaatio, Julkinen kukkien pölyttäminen. Se on tila, johon kimalaisille (Bombus terrestris) on luotu keinotekoinen elinympäristö. Teoksessa Greenfort rinnastaa kulttuurin ja luonnon, sisätilan ja ulkotilan, luonnollisen ja keinotekoisen. Teoksen elementteinä ovat kasvihuonerakenteet ja kasvihuoneolosuhteissa käytettävä kimalaisten pölytysjärjestelmä pesineen ja ruokinta-asemineen.

Kimalaiset ovat tärkeimpiä ja kokonsa puolesta tehokkaita kasvien pölyttäjiä, ja ihmiselle hyvin merkityksellisiä, koska ne pölyttävät marjoja, hedelmiä ja vihanneksia. Kimalaiset ovat uhanalaisia monissa kehittyneissä maissa esimerkiksi kasviensuojeluaineiden ja elinympäristön tuhoutumisen vuoksi. Kolme kimalaislajia on jo kuollut sukupuuttoon ja yhdeksän on uhanalaisia. Public Flower Pollination antaa kimalaisille tilaa ja huomiota, se on kunnianosoitus niiden arvokkaalle ja korvaamattomalle työlle.

Kasvihuonerakenteisen suunnittelusta on vastannut Lassi Lehtinen, Schetelig Oy.

Greenfort’s art reflects a world in which animals, people, nature, culture, science and industry, and through them also art, are joined together in a complex network.

Greenfort’s installation Public Flower Pollination is on show at Rauma Biennale Balticum. It is a space in which an artificial habitat is created for the bumblebee (Bombus terrestris). In this work, Greenfort juxtaposes culture and nature, interior and exterior, the natural and the artificial. The elements of the piece are greenhouse structures and a pollination system for bumblebees in greenhouse conditions with nests and feeding stations.

Bumblebees are the most important pollinators of plants, and because of their size they are effective. They are very important for man because they pollinate berries, fruit and vegetables. Bumblebees are endangered species in many developed countries because of, for example, insecticides and the destruction of the environment. Three species of bumblebee have already become extinct and nine are endangered. Public Flower Pollination accords space and attention to bumblebees, paying homage to their valuable and irreplaceable work.

Lassi Lehtinen of Schetelig Oy designed the greenhouse structures.

LK

click to enlarge

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Julkinen kukkien pölyttäminen/Public Flower Pollination 2008 installaatio/installatio

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back