Teuri Haarlan teos sijaitsee noin sadan metrin päässä museon sisäänkäynniltä itään päin, Orellin puistossa. Teos on pieni mökki, Matomin koti.Teuri Haarla’s exhibited work is in Orell Park, roughly one hundred metres east of the museum entrance. It is a small cabin, the home of Mam-Atom- Worm
Mökki on rakennettu suurten puiden rungoista tehdyistä lankuista, jotka taiteilija on itse sahannut. Mökki on rakennettu elementeistä ja se on siten siirrettävissä. Mökissä voi vierailla, viettää aikaa sekä tutustua siellä oleviin teoksiin. Yksinkertainen asumus puhuttelevine rakenteineen liittyy myös Haarlan muihin aikaisempiin ihmisen luontosuhdetta käsitteleviin teoksiin. Haarla on käsitellyt ympäristöä prosessina ja ihmisen roolia osana tätä prosessia. Haarlan mukaan yksinkertaisten elämän perusasioiden läheisyydestä ja niihin osallistumisesta, kuten biologisista prosesseista – hajoamisesta, maatumisesta tai matojen merkityksestä maaperän uudistavana voimana – syntyy tajunnallinen bio-känni – humalluttava, vapauttava ja puhdistava elämys. Rappeutuminen, tuhoutuminen ja mätäneminen ovat luonnossa elämää ylläpitäviä prosesseja. Samat asiat, jotka muistuttavat kaiken katoavaisuudesta kertovat myös elämälle välttämättömästä kiertokulusta ja uusiutumisesta. Haarlan teoksissa keskeistä on myös fyysisyys. Taiteilijan oma keho on toisaalta osa prosessia, mutta myös verrattavissa muihin muokattaviin materiaaleihin, puuhun, kasveihin, kiveen. Mökissä myös katsojan kokemus on kehollinen – katsojasta tulee kokija, teoksen sisällä olo on enemmän fyysinen ja kokonaisvaltainen tuntemus kuin katsomistapahtuma. ”Mökkeily” on olennainen osa suomalaisuutta, mökki merkitsee turvaa, omaa rauhaa ja samalla myös yhteyttä luontoon. Mökki on hiljentymispaikka, mahdollisuus syventyä, henkistyä ja hengittää omassa tahdissa. Matomin koti -teos sijaitsee pienen Raumajoen vieressä, joen kautta teoksella on yhteys mereen ja saaristoluontoon. It is made of planks prepared from the trunks of large trees and sawn by the artist himself. The cabin is constructed of elements and can be moved. Viewers can visit it, spend time in it and study the works on show there. Simple dwellings with structures that appeal to people also feature in Haarla’s earlier works on man’s relationship with nature. He has addressed the environment as a process and man’s role as part of that process. According to Haarla, the closeness of the simple basic aspects of life and participation in them, as in the biological process of disintegration, decomposition and the significance of worms as a force renewing the soil, create a bio-inebriation of the consciousness, an intoxicating, liberating and cleansing experience. Decay, destruction and decomposition are life-sustaining processes in nature. The things that remind us of the transience of all things also tell us of the cycles and regeneration that are necessary for life. A physical aspect is also central to Haarla’s works. While part of the process, the artist’s own body is also comparable to other materials that are shaped, wood, plants, stone. In the cabin, the viewer’s experience is also corporeal – the viewer becomes an experiencing subject, being inside the work is more of physical and total experience than that of viewing. Leisure cabins and cottages are an integral part of the Finnish experience. The cabin signifies security, privacy and also a connection with nature. It is place to calm down, an opportunity to think deeply, become spiritual and breathe at one’s own pace. The home of Mam-Atom-Worm is next to the small Raumajoki River, giving it a connection with the sea and the natural environment of the archipelago.lig Oy designed the greenhouse structures.

HP

click to enlarge

Matomi Mam-Atom-Worm, 2007

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back