Raumalaislähtöisen Kalle Hammin ja Iranista Suomeen muuttaneen Dzamil Kamangerin ympäristötaideteos esittelee 26 eri lajia koriste- ja hyötykasveja uudesta näkökulmasta.This work of environmental art by Kalle Hamm, originally from Rauma, and Dzamil Kamanger, who has moved to Finland from Iran, presents 26 species of decorative and useful plants from a new perspective.
Kasvit muodostavat teoksessa kokonaisuuksia niiden alkuperän mukaan. Emigranttitarhan suurimmaksi osaksi hyvin tutut kasvit ovat kulkeutuneet Suomeen vuosisatojen saatossa Aasiasta, Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Afrikasta. Teos on esillä Rauman taidemuseon edustalla Hauenguanon aukiolla sekä sisäpihalla. Lisäksi eri puolilla Rauman kaupunkia oleviin kukkaistutuksiin, joissa on käytetty samoja kasveja, on lisätty kasveja esittelevät kyltit. Kasvit leviävät luonnollisesti paikasta toiseen tuulen, veden tai vaikka eläinten välityksellä. Emigranttitarhan kasvien leviämiseen on vaikuttanut historian tapahtumat – kaupanteko, valloitukset, tutkimusmatkat – ihmisen edun tavoittelu. Historian kuluessa kasvien herättämät intohimot ovat johtaneet riistoon ja salakuljetukseen, mausteista on sodittu ja orkideat kerätty lähes sukupuuttoon, huumekasvien merkityksestä puhumattakaan. Nykyään geenitutkimuksen ja siitepölyanalyysin ansiosta kasvilajien alkuperä pystytään määrittämään tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Useimmat maanosamme puutarhakasvit olivat puhtaasti eurooppalaisia 1560- luvulle asti, kunnes kasveja alettiin tuoda suuressa mittakaavassa, aluksi lähinnä Turkista. Koristekasvien satavuotinen virta alkoi 1620-luvulla. Myös Hammin ja Kamangerin muut yhteisteokset ovat käsitelleet kulttuurien sekoittumista ja globaaleja verkostoja. Rauman taidemuseossa heiltä on ollut aikaisemmin esillä taiteellinen simulaatio, tietokonepeli Spice Trade, joka käsittelee maustekauppaa sekä ruokakulttuurin fuusioita käsittelevä teos Trivial Pizza. Teoksen käytännön toteutuksesta vastaa Rauman kaupungin Wihertoimi. Teoksen toteutusta on tukenut Kekkilä. Here, the plants form entities according to their respective origins. Over the centuries, the mostly very familiar plants of Immigrant Garden have found their way to Finland from Asia, South and North America and Africa. Immigrant Garden is on display in Hauenguano Square in front of the Rauma Art Museum and in the museum courtyard. In addition, signs presenting the plants have been added to flower beds in different parts of Rauma containing the same plants as Immigrant Garden Plants spread naturally from one place to another through the agency of wind, water or animals. The spread of the plants in Immigrant Garden was dictated by historical events – trade, conquest, exploration – the human desire for profit. Over the course of history the passions aroused by plants have led to exploitation and smuggling. There have been wars over spices, and orchids have been picked almost to extinction, not to mention the significance of narcotic plants. Modern genetic research and pollen analysis permit closer identification of the origin of plants than ever before. Most of the garden plants of our continent were uniquely European until the 1560s, when the large-scale importation of plants began, at first mainly from Turkey. The hundred-year flow of decorative plants began in the 1620s. Other joint works by Hamm and Kamanger have also addressed the mixing of cultures and global networks. At the Rauma Art Museum they have previously exhibited an artistic simulation, a computer game entitled Spice Trade, and Trivial Pizza on the fusions of culinary culture. The practical realization of the work is by the Parks and Gardens Department of the Town of Rauma, and the Kekkilä company has also supported the realization.

LK

click to enlarge

Hammin talon emigranttitarha/the immigrant garden of the Hamm Property, 2006

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back