Minna Hint on nuori virolainen taiteilija, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliselta taustaltaan erilaiset ihmiset: heidän maailmankatsomuksensa, arvonsa ja näkemyksensä elämästä.Minna Hint is a young Estonian artist whose main interest lies in portraits of people from different social backgrounds – their worldview, values and perceptions of life.
Hintin teos Dentro o fuera tarkastelee romanttisen maailmankatsomuksen soveltamista uusliberalistisessa globaalikapitalistisessa maailmassa. Teoksen päähenkilöt kokevat flanöörimaisen ’köyhyytensä’ hyvin epäsovinnaisella tavalla. Taiteilijan sanoin: ”Päähahmot, englantilainen Lyndon ja espanjalainen José ovat kummatkin pettyneitä elämäänsä johtuen menestyksellisestä mutta stressaavasta urastaan. Tämän vuoksi he päättävät kääntää selkänsä entiselle elämälleen ja aloittaa alusta – kääntää uuden lehden. Heidän tärkein päämääränsä on vapautus ja tyydyttävän työn löytäminen – työn joka ensinäkemältä ei vaikuta lainkaan työltä: kerjääminen. Tässä tapauksessa se ei kuitenkaan ole tavallista kerjuuta vaan varsin hienostunutta kerjäämistä, jonka ei tarvitse herättää sääliä, pikemminkin päinvastoin. Heidän ideansa perustuu ensiksi täydelliseen rehellisyyteen ja sitten hauskanpitoon. Soveltaen kokemuksiaan aikaisemmasta elämästään he kerjäävät ja jakavat elämänfilosofiaansa jopa digitaalisessa muodossa – www.lazybeggers.com -nettisivuilla.” Her film Dentro o fuera looks at applying a romantic worldview to a neo-liberal globally capitalist world. The main characters in the film experience a flâneur-like ’poverty’ in a very unorthodox way. In the words of the artist: ”The main characters, Englishman Lyndon and the Spaniard Jose, are bound together by disappointment in life from a successful but stressful career. For that reason they decide to turn their backs on their former lives and start from scratch – turn a new page. Their main objective is to free themselves and find a satisfactory job – a job, which at first glance doesn’t seem to be a job at all – begging. But in this case it is not regular begging, but a rather distinguished form of begging that need not inspire feelings of pity, rather vice versa. Their idea is based firstly on total honesty and sincerity, and then on having fun. Using experiences gained from their previous lives they beg and share their philosophy of life even in digital form – on a website www.lazybeggers.com.”

Minna Hint

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

Sisällä tai ulkona/ Inside or out (Dentro o fuera) 2007 video documentary
  CV  

takaisin/back