Ieva Iltnere on lähtenyt tutkimaan pitkään kiellettynä pidettyä maaperää – koristeellisuutta ja kauneutta maalauksessa.Ieva Iltnere has set out to explore territory that long been regarded as forbidden – ornamentality and beauty in painting.
Teos Kuvitteellinen puutarha on dekoratiivinen ja liittyy kiinteästi ornamenttien ja koristemaalauksen maailmaan. Kuvioitu pinta hallitsee teoksen yleisilmettä, ornamenttikuvion aiheena ovat kasvien varret, kukat, nuput ja lehdet. Kokonaisuudesta erottuvat kahdet ilmeettömät ihmiskasvot, jotka on rajattu tiukasti silmien ja suun ympäriltä. Katsoja hakee kuvasta lisää kasvoja, mutta ne eivät toistu kuten muut aiheet. Maalauksen värit ovat hillityt ja kasvit on kuvattu hyvin tyylitellysti ja kaksiulotteisesti. Ieva Iltneren maalausten aiheina puutarha ja kasvit ovat toistuneet aikaisemminkin. Hän on kuvannut myös interiöörejä. Teoksissa voi nähdä näynomaisia, haaveiden, unien ja unelmien kuvia. Hän on kuvannut häivähdyksiä jostain paremmasta, jossa todellisuus on viety astetta pidemmälle. Iltnere kuvaa teoksissaan myös kauneutta ja muodollisuutta, pintaa, jonka takaa heijastuvat pidättyvät tunteet. Muodollisen kauneuden kuvaamista ja täydellisyyden tavoittelua on usein pidetty pakona todellisuudesta. Iltneren kuvaamat ihmiset ovat osa täydellisyyttä, mutta he eivät esitä mitään roolia tai näytä tunteitaan. He ovat osa täydellistä pintaa. Ieva Iltnere on ollut mukana Rauma Biennale Balticum -näyttelyssä myös aikaisemmin vuonna 1994, jolloin Helena Demakovan kokoaman näyttelyn teemana oli Kesäyön unelma. Iltnere kuuluu latvialaisten taiteilijoiden sukupolveen, joka aloitti uransa 1980- luvulla ja heijasteli avoimesti työskentelyssään individuaalisuutta, omia henkilökohtaisia arvoja ja sisäisiä tuntemuksia. Imaginary Garden is a work that is decorative and closely linked to the world of ornament and decorative painting. The patterned surface dominates the overall impression of the work, the motifs of the ornamental pattern being the stems, blossoms, buds and leaves of plants. Two human faces sharply cropped around the eyes and mouth are discernible in the work. The viewer looks for more faces, but they are not repeated like the other motifs. The colours of the painting are restrained and the plants are represented in a highly stylized and two-dimensional manner. Ieva Iltnere has taken gardens and plants as the themes of her paintings also on previous occasions, and she has depicted interiors. Vision-like images of dreams and reverie can be seen in her works. She has depicted glimpses of something better where reality has been taken one step further. Iltnere’s works also represent beauty and the formal, a surface beyond which restrained emotions are reflected. The depiction of formal beauty and the quest for perfection have often been regarded as flight from reality. The people portrayed by Iltnere are part of perfection, but they do not play any role or express their feelings. They are part of the perfect surface of the work. Ieva Iltnere participated in the Rauma Biennale Balticum in 1994, when the biennial, compiled by Helena Demakova, had A Midsummer Night’s Dream as its theme. Iltnere belongs to the generation of Latvian artists who began their careers in the 1980s openly reflecting individuality, personal values and internal feelings in their work.

HP

click to enlarge

Kuin kukka/Like a flower nr. 1 (ovaali/oval),2008
akryyli kankaalle/acrylic on canvas

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back