Auste Jurgelionyte käyttää hyväkseen teoksensa toteutuksessa tekstiilitaidetta ja -perinnettä, animaatiota, tekstiiliä kuvanveistonomaisena materiaalina ja videoinstallaation mahdollistamaa esitystapaa.In her works Auste Jurgelionyte applies textile art and the textile tradition, animation, textile as a sculptural material, and presentation facilitated by video installation.
Auste Jurgelionyten teosten materiaalina on ollut villakuitu ja huovutettu villa. Materiaali erilaisine ominaisuuksineen antaa monia mahdollisuuksia taiteilijalle mutta sisältää myös monia symbolisia merkityksiä. Villa on ikiaikainen materiaali, josta valmistetaan huopaa takerruttamalla villakuituja toisiinsa saippuan ja veden avulla. Taiteilijalle huopa merkitsee yhteyttä naisten käsityöperinteeseen ja jo arkaaisella ajalla hallittuun villan käsittelytapaan. Villa sekä huovuttaminen ovat merkinneet kautta aikojen lämpöä, turvallisuutta, mahdollisuutta selviytyä ja on antanut mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun. Villa on ihmistä lämmittävä ja hoitava materiaali, johon liittyy myös läheinen symbioosi villaa tuottavaan eläimeen, lampaaseen. Jurgelionyten animaatio on kuin jatkuvassa liikkeessä oleva huopapeite, joka on syntynyt yhdistelemällä teollisesti tuotettua huopaa ja erilaatuisia, osittain irrallisia kuituja. Taiteilija käyttää hyväkseen materiaaliin liittyvät konnotaatiot, leikkii väreillä, hyödyntää materiaalin keveyttä, rakennetta ja massaa. Auste Jurgelionyte kertoo tarinan ja kietoo katsojan materiaalinsa sisään. Her materials have been wool fibre and felted wool. With its various qualities, the material provides the artist with many possibilities while also containing numerous symbolic meanings. Wool is an ancient material from which felt is made by tangling the fibres with each other with the aid of soap and water. For this artist, felt signifies a connection with the crafts heritage of women and a technique of treating wool that was already known in archaic times. Throughout the ages, wool and felting have signified warmth, security, survival and opportunities for creative expression. Wool is a material that warms and cares for people, also involving a close symbiosis with the sheep that produce it. Jurgelionyte’s animation is like a felt cover in continuous motion created by combining industrially made felt with different kinds of fibres that are partly separate. The artist utilizes the connotations of the material, plays with colours, uses the material’s lightness, structure and mass. Auste Jurgelionyte tells a story and wraps the viewer within her material.

click to enlarge

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Lehdistökuva / Press photo

click to enlarge

Lentokone/Plane 2007/2008 video animation 1 min

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back