Play Time
Krista Leesi on tekstiilitaiteilija, jonka töissä virolainen käsityöperinne yhdistyy ennakkoluulottomiin nykytaiteen tekniikoihin ja ilmaisutapoihin. Rauma Biennale Balticumissa Leesin taidetta on esillä design- ja muotoilulähtökohdista.

Leesin installaatio Play Time on viihtyisä oleskelutila, johon voi hetkeksi pysähtyä ja jossa korostuu taiteen interaktiivisuus. Play Time muistuttaa, että design ja käyttöesineet kuuluvat myös taiteen piiriin. Myös Leesin aikaisemmissa teoksissa heijastuu tekstiilin sosiaalinen, poliittinen ja käytännöllinen historia kulttuurikokemuksien ja perinteen välittäjänä.

Play Time kutsuu kommunikoimaan leikkisästi taiteen kanssa, jatkamaan taiteilijan työtä ja ottamaan osaa taiteen tekoprosessiin. Kävijä voi loikoilla lattiaa peittävällä ruohomatolla ja nauttia ympäröivästä luovasta ilmapiiristä. Teokseen voi osallistua myös jatkamalla Leesin 1960-luvun vapaudesta ja hippiliikkeessä muistuttavaa kukkakuvioista tapettia värittämällä sitä, lisäämällä uusia piirroksia tai vain viestejä ja iskulauseita. Jos ei halua loikoilla nurmella, voi kokeilla Verkkorengas-istuimia, jotka viittaavat myös Raumaan perinteisenä pitsikaupunkina.

Play Time installaatio on toteutettu Satakunnan taidetoimikunnan tuella.

Krista Leesi is a textile artist whose work combines the Estonian crafts tradition with the bold techniques and forms of expression of contemporary art. Her art is displayed from a design perspective at Rauma Biennale Balticum.

Leesi’s installation Play Time is a comfortable space where visitors can pause for a moment and which underlines the interactive nature of art. It is a reminder that design and utility objects also belong to art. Leesi’s earlier works also reflect the social, political and practical history of textiles as media of cultural experiences and heritage.

Play Time invites viewers to communicate playfully with art, to carry on the artist’s work and to take part in the process of creating art. The visitor can lounge on a lawn carpet on the floor and enjoy the surrounding creative atmosphere. They can also participate in the work by continuing Leesi’s floral wallpaper reminding viewers of the freedom and hippie movement of the 1960s by colouring it and adding new drawings or just messages and slogans. If you don’t want to lie on the lawn, you can try the Net Ring seats, which also refer to Rauma as a traditional lacemaking town.

The installation Play Time was realized with support from the Arts Council of Satakunta.

L K

  CV  

takaisin/back