Björn O. Olssonin teoksessa Kukkakello valkoisen kuution päälle on asetettu kukkaruukku.In Flower Clock by Björn O. Olsson, a flowerpot is placed on a white cube.
Kuution sisällä oleva alusta pyörittää kasvia hitaasti, kerran vuorokaudessa akselinsa ympäri. Lamppu kehystää kasvin valollaan ja luo varjoja, joista kasvin pyörimisen voi huomata kuin aurinkokellosta. Tarkka katsoja voi nähdä miten liike värisyttää kasvin lehtiä kevyesti, muistuttaen kellon sekuntiviisaria. Jotkut kasvilajit, kuten teoksen onnenapila (Oxalis regnellii), avaavat lehtensä päivänvalossa ja sulkevat ne jälleen illalla. Laji reagoi valoon, säähän ja vuodenaikaan. Olsson tutkii onnenapilan liikkeitä keinotekoisesti rakennetussa ympäristössä ja on tallentanut kasvin ihmissilmälle huomaamattomat liikkeet ottamalla yhden kuvan minuutissa. Kuvista on koostettu video, jossa kasvin liikkeet vuorokauden aikana on nopeutettu 35 minuuttiin. Olssonin teos viittaa kukkakelloilmiöön (Horologium Floræ), jonka Carl von Linné havaitsi 1700-luvun puolivälissä. Linné tutki kasvien muutoksia vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan ja havaitsi, että kasvi liikkuu valon mukaan lähes yhtä tarkasti kuin kello. Teoksessaan Philosophia Botanica (1751) hän esitteli 43 kasvia, jotka noudattavat kukkakelloilmiötä. Olssonin Kukkakello on harmoninen kuvaus ajasta, liikkeestä ja kiertokulusta. Onnenapilan liikkeet noudattavat omaa tarkkaa aikaansa. Kasvin hidas liike peilaa aikaa rytmissä, jossa mihinkään ei ole kiire. Teos antaa tilaisuuden hetken hiljentymiselle – aika kulkee eteenpäin yhtä varmasti ja tasaisesti kuin kasvi liikkuu. Olssonin toinen teos Sekunnit perustuu kuvamateriaaliin, jota Olsson keräsi vuoden ajan Helsingborgin läheisessä metsässä. Teos koostuu 365 kuvasta, jotka kamera on tallentanut samasta maisemasta vuoden 2005 jokaisena päivänä kello 18.30. Sekunnit on meditatiivinen ja mukaansatempaava, se seuraa luonnossa tapahtuvia muutoksia ja valon määrän vaihtelua eri vuodenaikoina. A stand within the cube slowly rotates the plant around its axis, making one revolution a day. The plant is framed by the light of a lamp, which casts shadows indicating the turning of the plant as in a sundial. A viewer looking closely will see how the movement makes the leaves tremble lightly, resembling the second hand of a clock. Some plant species, like the clover (Oxalis regnellii) of this work, open their leaves in daylight and close them in the evening. The species reacts to light, weather and season. Olsson studies the movements of clover in an artificial environment, recording the movements, unnoticeable to the human eye, by photographing an image per minute. The minutes are composed into a video in which the movements of the plant over 24 hours are compressed into 35 minutes. Olsson’s work makes reference to the flower clock phenomenon (Horologium Floræ) observed by Carl von Linné in the mid-18th century. Linné studied changes in plants on a daily and seasonal basis, noting a plant will move according to light almost as precisely as a clock. In his book Philosophia Botanica (1751) he presented 43 plants that conformed to the flower clock phenomenon. Olsson’s Flower Clock is a harmonious representation of time, movement and cycles. The movements of the clover follow their own precise time. The slow movement of the plant reflects time in a rhythm in which there is no hurry anywhere. This work grants the viewer a moment of quiet contemplation – time will proceed as surely and evenly as the plant moves. Seconds, Olsson’s other work at the biennial, is based on visual material photographed by the artist over the course of a year in a forest near Helsingborg. It consists of 365 images of the same landscape taken by the camera at 6.30 p.m. on each day of the year 2005. Seconds is meditative and compelling, following the changes taking place in nature and the variations of light in different seasons.

LK

click to enlarge

Kukkakello/Flower Clock 2007, installaatio/installatio

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back