Siantaposta sielun vereslihaanAkseli Gallen-Kallela
Jukka Korkeila
Mauri Kuitula
Vilho Lampi
Mauno Markkula
Olavi Martikainen
Åke Mattas
Elina Merenmies
Paavo Paunu
Tarmo Paunu
Jyrki Riekki
Janne Räisänen
Tyko Sallinen
Mari Sunna
Henry Wuorila-Stenberg

Näyttely on avoinna:
ti-la 10-16, su 10-17
15.5. lähtien päivittäin 10-18

Liput: 8 / 4 €
alle 18-vuotiaat ilmaisia

Gallen-Kallelan Museon etusivulle

Rauman taidemuseon etusivulle

Haava -näyttely esittää jatkumon suomalaisen ekspressiivisen maalauksen alkulähteiltä tähän päivään. Mitä ekspressiivisyys oli ja on? Millaisia tulkintoja on luotu sisäisistä maisemista ja mitä alitajunnasta kumpuaa kankaalle?

Gallen-Kallelan Museon ja Rauman taidemuseon yhdessä toteuttama Haava pohjautuu taidemaalari Henry Wuorila-Stenbergin näkemykseen ja näyttelyideaan. Haava kokoaa yhteen ryhmän suomalaisia ekspressiivisen ja figuratiivisen maalauksen tekijöitä, joiden työskentelyn lähtökohtia ovat omakohtaisuus, voimakkaiden mielentilojen, tunnelman ja fyysisyyden kuvaaminen. Ruumiin ja mielen haavat ovat työskentelyn taustavoima, ne tulevat esiin henkilökuvissa ja maisema-aiheissa. Haava uskoo pakkoon maalata ja siihen, että maalaus koskettaa, tavoittaa häilyvän, avaa portteja, mykistää, siirtää vuoria.

Näyttelyn taiteilijoiden työskentelyssä korostuu maalaustekniikan problematisointi - materiaalin ominaisuuksien, ilmaisutapojen ja erilaisten mahdollisuuksien tutkiminen. Maalaus on sanattoman kommunikaation väline - kieli, jonka koodit syntyvät värikerroksista, pigmentistä, siveltimenvetojen variaatiosta, pohjan rakenteesta, muodoista...

Haava on yllättävä polku eiliseen ja tähän hetkeen yhdistäen näyttelyn taiteilijat sukupolvien yli. Näyttely osoittaa, että tyyli on yhdistävä mutta myös erottava tekijä, jonka takaa nousee erilaisia sisältöjä, taiteen tekemiseen ja taiteilijana olemiseen liittyviä mielipiteitä, ajatuksia ja päämääriä. Akseli Gallen-Kallela ja Tyko Sallinen olivat aikanaan napit vastakkain, mutta laajemmasta perspektiivistä tarkasteltuna he alkavat lähestyä toisiaan - teokset kertovat samankaltaisista maalaukseen ja sen tematiikkaan liittyvistä pohdinnoista ja ratkaisuista. Toisaalta muodoltaan hyvin erilaisissa teoksissa voivat sisällöt puhua samaa kieltä. Vilho Lampeen, Åke Mattakseen, Mauno Markkulaan ja Olavi Martikaiseen liitetään yksinäisyys. Mutta he ovat olleet tiukasti kiinni omassa ajassaan, yhteisössään ja taiteen historiassa.

Vanhemman polven taiteilijat ovat luoneet taustan, jota vasten on mahdollista peilata tämän päivän tekijöitä. Haavan nykytaiteilijat eivät muodosta erityistä ryhmää tai koulukuntaa, mutta ovat esimerkki maalaustaiteen elinvoimasta ja uusiutumiskyvystä - perinnettä unohtamatta. "Samaa sukupolvea, samaa levottomuutta! …Meillä on yhteisempi menneisyys kuin tulevaisuus." (Jukka Korkeila)

Näyttelyn yhteydessä ilmestyy julkaisu, joka pohjautuu nykytaiteilijoiden haastatteluihin ja vanhempien taiteilijoiden esittelyihin.Tiedustelut:
Anne Pelin, p. 849 2340
anne.pelin@gallen-kallela.fiNÄYTTELYN OHEISOHJELMA

Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13

Opastukset tulkataan viittomakielelle kolmena sunnuntaina:25.2, 4.3. ja 18.3.

Tulkkeina opiskelijat Riikka Lievonen ja Saara NurmentoLisätietoja:
Museolehtori Reetta Kalajo, p. 8492 3414
reetta.kalajo@gallen-kallela.fi


Akseli Gallen-Kallela
kuvatiedot/lehdistökuvaJukka Korkeila
kuvatiedot/lehdistökuvaMauri Kuitula
kuvatiedot/lehdistökuvaVilho Lampi
kuvatiedot/lehdistökuvaMauno Markkula
kuvatiedot/lehdistökuvaOlavi Martikainen
kuvatiedot/lehdistökuvaÅke Mattas
kuvatiedot/lehdistökuvaElina Merenmies
kuvatiedot/lehdistökuvaPaavo Paunu
kuvatiedot/lehdistökuvaTarmo Paunu
kuvatiedot/lehdistökuvaJyrki Riekki
kuvatiedot/lehdistökuvaJanne Räisänen
kuvatiedot/lehdistökuvaTyko Sallinen
kuvatiedot/lehdistökuvaMari Sunna
kuvatiedot/lehdistökuvaHenry Wuorila-Stenberg
kuvatiedot/lehdistökuva