Museo

Hallinto

Museon historia

Museorakennusten historia


Museon hallinto

Museon hallinnosta vastaa Rauman taidemuseon Säätiö, jonka tarkoituksena on edistää kuvataidetta sekä taiteen harrastukseen liittyvää kulttuuritoimintaa Rauman seudulla. Säätiö omistaa Vanhassa Raumassa sijaitsevan Pinnalan kiinteistön ja ylläpitää siinä taidemuseota, järjestää taidenäyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia. Säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenistö on muodostettu Rauman Taideyhdistyksen sekä Rauman kaupungin edustajista.

Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta, johon kuuluu kymmenen jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Rauman kaupunginvaltuusto valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä varamiehet. Rauman Taideyhdistys ry:n hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä varamiehet.

Säätiön omaisuudesta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon valtuuskunta valitsee vuodeksi kerrallaan viisi jäsentä, näistä yhden puheenjohtajaksi. Hallitukseen tulee valita kolme jäsentä niistä henkilöistä, jotka Rauman kaupunginhallitus on asettanut ehdolle vaalia varten.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot