Museo

Hallinto

Museon historia

Museorakennusten historia


Museon esite 70-luvulta
Tunnuksen, kahden vastakkaisen r-kirjaimen muodostaman kruunun, suunnitteli museon ensimmäinen intendentti taidemaalari Alpo Sarava

Museon historia

Rauman Taideyhdistys perustettiin vuonna 1962 edistämään kuvataidetta Raumalla. Yhdistyksen jäsenten keskuudessa syntyi ajatus taidemuseon perustamisesta. Vuoden 1969 vuosikokouksessa taidemaalari Alpo Sarava teki asiasta aloitteen ja ehdotti museon sijoittamista Vanhassa Raumassa sijaitsevan kotitalonsa Pinnalan rakennuksiin.

Päämäärän toteuttamiseksi perustettiin Rauman taidemuseon Säätiö, jonka osapuolia ovat Rauman Taideyhdistys ja Rauman kaupunki. Pinnalan talo pihapiireineen siirtyi säätiön omistukseen heinäkuussa 1969. Säätiön valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran saman vuoden elokuussa. Kokouksessa päätettiin, että Pinnalan kiinteistö korjattaisiin museotilaksi kaupunginarkkitehti Leevi Nurmen johdolla.

Museo avattiin joulukuussa 1970 Rauman Taiteilijaseuran 25-vuotisnäyttelyllä. Seuraavana keväänä tehtiin talletussopimus Ateneumin Taidemuseon kanssa. Raumalle saatiin 18 suomalaista 1800-luvun taideteosta. Vuonna 1974 Rauman taidemuseo hyväksyttiin Suomen Museoliitto ry:n jäseneksi.

Taidemaalari Alpo Sarava toimi taidemuseon intendenttinä vuosina 1969-1981. Työtä jatkoi FT Juhani Mylläri vuosina 1981-1985. Vuodesta 1986 intendenttinä on toiminut FM Janne Koski.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot