Valkoinen lento
Ismo Olavi Hyvärisen maalauksia
Rauman taidemuseo, yläkerta 7.11.-5.12.2004

Lehdistötilaisuus 5.11.2004 klo 11, avajaiset klo 19 alkaen. Tervetuloa!

Kannattelijat-teemassa on kysymys yksilön suhteesta lähiympäristöönsä ja omaan kulttuuriinsa. Ja vielä laajemmin kulttuurin vaikutuksesta toiseen. Ne kannattelevat toisiaan.

Yksilö- ja arkipäivän tasolla teema pohjautuu omakohtaisiin kokemuksiini: minulle tärkeä ihminen sairastui viime kesänä syöpään. Alkushokista selviämisen jälkeen on korostunut, kuinka suuri merkitys on toisen tukena oleminen, ikään kuin olemiseen kannatteleminen. Laajemmin ajateltuna oman ympäristön kulttuuri toimii samalla periaatteella, se kannattelee yksilöä pysyttelemään pinnalla, ohjailee käyttäytymistä, antaa pontta ja pohjaa olemassaolemiselle. Toisaalta myös kulttuurit muokkaavat toisiaan; antiikin Kreikka on suorastaan länsimaisen ajattelun pohja. (Vietin viime vuonna kaksi kuukautta Kreikassa ja matkan vaikutus alkaa vähitellen näkyä maalauksissani.)

Olen jo aiemmin visuaalisesti tutkinut meissä suomalaisissa asuvaa metsäläisyyttä ikään kuin kollektiivisen muistin kautta ja mielessäni yrittänyt luoda kronologista siltaa menneen ja nykyisen välille. Olen hakenut syytä olemassaolemiselle.

Lisätietoja:
Rauman taidemuseo
02-8224 346
rtm@raumantaidemuseo.fi
www.raumantaidemuseo.fi


Kannattelijat, Keltainen
akryyli öljy kankaalle, 2004
Lataa tästä lehdistökuva

Kannattelijat, Noja
akryyli öljy kankaalle, 2004
Lataa tästä lehdistökuva

Kannattelijat, Valkoinen
akryyli öljy kankaalle, 2004
Lataa tästä lehdistökuva

© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot