Porin Taidekoulun lopputyönäyttely

Porin taidekoulusta valmistuu tänä vuonna 10 oppilasta, jotka ovat suuntautuneet grafiikkaan, maalaukseen tai kuvanveistoon. Ohessa he luonnehtivat lyhyesti työskentelyään ja teoksiaan.

Tuija Ekholm on hakenut lopputyökokonaisuuteensa kaikupohjaa kiinalaisen Hanshanin runoista. Orkideat ilmentävät ihmisten välisiä suhteita ja ovat harvinaisia, onnea tuottavia kasveja. Teoksissaan Tuija etsii tapoja tuoda esiin orkidean monia ulottuvuuksia.

Tiia Hovin maalausten koira katsoo suoraan kohti. Se huomioi katsojan ja luo intensiivisen, käsin kosketeltavan kontaktin ihmiseen, yleisöön. Koira seuraa kaikkialle, se on aina läsnä.

Satu Ketola avaa katsojan silmien eteen mahdollisuuksien ja valintojen huoneen. Elämän vaihtoehtoja. Voit katsoa peiliin ja valita tien -voit avata oven.

Minna Lehto lähtee liikkeelle materiaalista ja hakee ideaa kokeilemalla. Hän etsii sattumaa, joka veisi eteenpäin... vasta myöhemmin seuraa ymmärrys, miten kaikki oikeastaan tapahtuu.

Maila Malm pohtii töissään elämän arkipäiväisyyttä. Pieniä asioita, joista syntyy suurempia kokonaisuuksia. Tällä kertaa materiaalina on ajan patinoimia puulestejä.

Mikko Neirala on viimeisimmissä öljymaalauksissaan yrittänyt tavoitella ns. alitajuista minäkuvaa - tai paremminkin kuvaa, joka syntyy minästä juuri nyt, ilman ympäristön ja omien muistojen vaikutusta.

Anssi Okkonen lähestyy aihetta lainaamalla mielikuvia menneisyydestä tuomalla ne tähän päivään. Todellisuuden ja epätoden raja himmenee ja ne kohtaavat muodostaen kuvan, jonka pyrkimyksenä on ihmismielen stimulointi, elämysten tuottaminen katsojalle. Utooppinen kuva.

Tuomo Rosenlundin isokokoiset öljyvärimaalaukset ovat väri-ilmoittelua arkisissa oloissa ja tiloissa.

Pia Salo käsittelee ”Rajalla” teoksessaan ihmisen vieraantuneisuutta, yksinäisyyttä, kaipuuta, ihmisenä olemisen vaikeutta ja autuutta.

Katja Skinnari käsittelee maalauksissaan itselleen tärkeitä asioita, jotka ovat myös jossain määrin ajankohtaisia, kuten tällä kertaa eläinten asema nyky-yhteiskunnassa.


Tuija Ekholm: Etsimässä

Minna Lehto: Installaatio

© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot