Muut Biennalet

RBB 1990-2000

RBB 2002 Basic Elements

RBB 2004 Talking to me?

RBB 2006 Wake Up

RBB 2008 Flower Power

RBB 2010 Mitämeri

Rauma Biennale Balticum 02

Venäjä
Venäjän edustaja on Sergei Bugaev eli Afrika (s.1966). Hän on aktiivinen ja monipuolinen taiteilija, joka ottaa kantaa politiikkaan ja käyttää taiteensa kanavana televisiota, radiota ja lehdistöä. Afrika on yksi Venäjän kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita. Rauma Biennale Balticumiin Afrika toteuttaa tilateoksen, jonka osana on itserakennetut musiikki-instrumentit.

Afrika
Saksa
Georg Dietzler (s. 1958) ympäristötaiteilija, joka teoksissaan käsittelee sosiaalista ja poliittista vastuuta ympäristöstä. Dietzler on kasvattaa teoksissaan mm. sieniä - osterivinokkaita, jotka puhdistavat myrkyllistä PCB:n pilaamaa maaperää. Dietzlerin teokset liittyvät peruselementti maahan ja myös elämän säilymiseen ihmisen aiheuttamista ekologisista uhista huolimatta.

Georg Dietzler
Latvia
Franceska Kirke (s.1954) on perinteisen akatemiakoulutuksen saanut taidemaalari, joka käyttää teoksissaan suoria kuvalainauksia taidehistoriasta. Kirken teokset ovat jatkoa maalaustaiteen suurille kertomuksille, mutta hänen näkökulmansa on uusi. Kirke rikkoo perinteisen maalauksen kuvapinnan, paloittelee sitä - tekee rinnastuksia ja lisää uusia palasia. Kirke muuntaa taidehistoriasta saadut kuva-aiheet mustavalkoisen asteikolle ja käyttää värisävyjä vain osassa maalausta. Taiteilijan tekniikka ja maalausten kuvasto on hyvin perinteinen mutta palaset on järjestetty uudelleen. Perinteinen akateeminen maalaustekniikka on harvinainen nykytaiteessa. Väripintojen laseeraukset, perinteiset maalausnesteet, värit ja pigmentit ovat öljyvärimaalauksen aakkosia, joilla yhä rakennetaan kuvien maailmaa ja todellisuutta.

Franceska Kirke
Liettua
Algis Lankelis (s.1964) on kirjoittanut, että taide on väline käsitellä hänelle tärkeitä asioita. Lankelis on opiskellut zeniläistä ajattelua ja pyrkii installaatioillaan ja nykytaiteen keinoin löytämään vanhoja viisauksia ja totuuksia ja ihmisyyteen liittyviä ikuisia arvoja.

Algis Lankelis
Puola
Puolan edustaja Dominik Lejman (s.1969) yhdistää teoksissaan maalausta ja videokuvaa. Raumalle tulevat teokset ovat seinälle projisoituja videoteoksia, joiden aiheena ovat ihmisjoukot. Teokseen liittyy myös piirroksia.

Dominik Lejman
Liettua
Gintaras Makarevicius (s.1965) on tehnyt dokumenttia muistuttavan videoteoksen pienen liettualaisen maalaiskylän haudankaivajista. The Pit videoteoksen alkulause on lainattu Fassbinderin romaanista - jos ymmärrämme kuoleman luonnollisuuden ymmärrämme paremmin elämää. Makareviciuksen video rakentuu vuodenkiertoon. Ihmiselämä osana sukupolvien ketjua ja vuodenaikojen loputon sykli on rinnastettu toisiinsa. Haudankaivajat, suvun miehet kolmessa polvessa tekevät työtä yhdessä. Makarevicius on kuvannut maata, kasveja, ympäröivää luontoa, miesten työtä ja yhdessäoloa. Teos on naturalistinen kuvaus elämästä ja kuolemasta.

Gintaras Makarevicius
Liettua
Gintautas Martynaitisin (1935-1999) piirustusten sarja "Reminiscenes from an Icy Childhood - Muistoja jäisestä lapsuudesta" on ollut esillä Liettuan kansallismuseossa syyskuussa 2001. Yksityiskohtaisissa ja vaikuttavissa piirroksissaan Martynaitis kuvaa lapsuutensa muistoja - elämää ja raskasta työtä arktisissa ja vaatimattomissa oloissa, täysin vieraassa ympäristössä. Vuonna 1941 Neuvostoliiton miehitettyä Liettuan Martynaitisin perhe karkotettiin Siperiaan Trofimovskiin. Martynaitis teki elämäntyönsä radioinsinöörinä eikä hänellä ollut taiteilijan koulutusta, mutta hänen piirroksissaan välittyy harvinaisella tavalla inhimilliset kokemukset, tunteet, muistot ja elämisen puitteet ankarissa olosuhteissa. Martynaitisin teokset kuuluvat Liettuan Kansallismuseon kokoelmiin.

Gintautas Martynaitisin
Saksa
Andreas Oldoerp (s. 1959)osallistuu näyttelyyn teoksella, jotka koostuvat lasiputken sisällä palavasta liekistä. Täsmällisesti toteutettujen teosten luomat mielleyhtymät viittaavat luonnontieteelliseen laboratorioon ja sakraaliin tilaan. Teoksessa valo ja ääni syntyvät samasta lähteestä, kaasuliekistä. Liekin aiheuttama ääni perustuu fysikaaliseen ilmiöön, jossa liekki saa lasin resonoimaan tietyllä taajuudella. Teoksen pääpaino on sen luomassa äänitilassa, jossa kahden tai useamman liekkiputken luoma nouseva ja laskeva äänikuvio muuttuu katsojan sijainnin mukaan.

Andreas Oldoerp
Suomi
Virpi Pahkinen www.pahkinen.com (s. 1966) on kansainvälisesti tunnettu, suomalaissyntyinen mutta pääasiassa Ruotsissa työskentelevä tanssija ja koreografi. Hänet on valittu näyttelyyn omaperäisen, elämän perustasoja heijastavan tanssityylinsä takia. Pahkinen tuo kuvataidenäyttelyyn myös esittävän taiteen visuaalisuutta. Pahkisen tanssiteos esitetään näyttelyn avajaisten jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa Posellissa

Virpi Pahkinen
Viro
Ene-Liis Semper (s.1969) käyttää omaa vartaloaan taiteen tekemiseen. Hänen videoteoksensa ovat yksinkertaisia pelkistettyjä tapahtumia, joiden symboliikkaa liittää ne elämän peruselementteihin. Videoteos Into new home kuvaa yksisuuntaista siirtymistä ja liikkumista. Semper esiintyy itse videossaan hahmona, joka makaa valkoisiin lakanoihin käärittynä liikkuvilla paareilla. Taustalla näkyy keltaisena hohtava peltomaisema. Teoksesta löytyy viittauksia hedelmällisyyteen ja elämän katoavaisuuteen- syntymään ja kuolemaan.

Ene-Liis Semper
Tanska
Rikard Silwärnin (s.1966) teossuunnitelman nimenä on Starmaker. Teoksen nimi ja perusajatus on peräisin puolalaiselta tieteiskirjailijalta Stanislaw Lemiltä. Teoksessa maailmankaikkeuden luojan työpaja on kafkamainen toimisto, jossa tähdet tai tähtikartat tehdään vanhalla kirjoituskoneella. Teos yhdistää inhimillisen toiminnan ja äärettömyyden mittasuhteita.

Rikard Silwärn
Ruotsi
Martin Sjöbergin "Disagreement" -valokuvasarja koostuu kuudesta suurikokoisesta värivalokuvasta. Kuvissa kaksi miestä painii hiekalla. Hikiset ja veriset vartalot välittävät kuvaa aggressiivisuudesta. Kuvien samankaltaisuus viittaa taisteluun ilman voittajia. Kyseessä on Sisyfos-myytin kaltainen tilanne, jossa yksi elämän peruselementti, sinnikäs ponnistelu, ei näytä johtavan mihinkään.

Martin Sjöberg
Suomi
Anu Tuomisen (s.1961) teosten materiaalia ovat arkiset esineet - värikynät, langat, nenäliinat, patalaput, jotka usein liittyvät perinteisiin naisten käsi- tai kotitaloustöihin. Tähän näyttelyyn hän tekee napeista koostuvan teoksen. Tuominen rakentaa osista kokonaisuuksia, leikkii ja antaa esineille uusia merkityksiä. Toisaalta hän etäännyttää arkista ja arvotonta, lähestyy materiaalejaan lähes tieteellistä analyysia muistuttavalla tarkkuudella ja objektiivisuudella ja antaa niille uuden merkityksen taideteoksena. Vaatimattomat materiaalit heräävät henkiin ja käytöstä poistetut saavat kunniapaikan.

Anu Tuominen
Suomi
Viggo Wallensköld (s.1969) on kuvannut öljyvärimaalauksissaan erilaisia inhimillisiä poikkeavuuksia ja erilaisuutta. Kuvaamalla vammaisia, ylipainoisia, anorektikkoja tai hermafrodiitteja Wallensköld nostaa esiin kysymyksen inhimillisyyteen ja ihmiselämään liittyvästä normaaliuden ja yhdenmukaisuuden ahdistavasta kahleesta, ihmisen yksinäisyydestä, hyväksytyksi tulemisen ja läheisyyden kaipuusta.

Viggo Wallensköld

© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot