Muut Biennalet

RBB 1990-2000

RBB 2002 Basic Elements

RBB 2004 Talking to me?

RBB 2006 Wake Up

RBB 2008 Flower Power

RBB 2010 Mitämeri

RBB 2012 Human Nature

RBB 2014 Crime Scene

RBB 2016 Vulnerability

Rauma Biennale Balticum 2016 Vulnerability – Haavoittuvuus

Rauma Biennale Balticum 2016 Vulnerability - Haavoittuvuus
Rauman taidemuseo 18.6. - 18.9.2016

Rauma Biennale Balticum 2016 -näyttelyn teema Haavoittuvuus kutsuu tarkastelemaan erilaisia näkökulmia olemassaolon haurauteen taideteosten kautta Itämeren alueelta ja laajemmaltakin. Haavoittuvuuden käsite vie meidät lähelle ihmisenä olemisen peruskysymyksiä, ja myös kysymyksiä siitä, miten käsityksemme todellisuudesta muotoutuu ja on altis muutoksille. Suhtautumisemme haavoittuvuuteen, se miten elämme haavoittuvuutemme kanssa, kertoo siitä, millaisia olemme.

Ihmiskunnan historian alusta alkaen haavoittuvuutta on pidetty elämän moniulotteisuuteen itsestäänselvästi, ehkä mystisestikin, kuuluvana välttämättömänä pahana, ekologisena perusolettamuksena. Modernin ajan myötä uudet ajatukset kyseenalaistivat haavoittuvuuden ilmiselvyyden. Uuden ajan itsenäinen ja itseriittoinen ihminen nousi luonnon, ja muiden ihmisten, yläpuolelle. Uusi kaikkivaltias Itse ei enää rationaalisuuteen, jatkuvaan kasvuun ja riistoon perustuvassa järjestelmässä hyväksynyt haavoittuvuutta ja riippuvuutta ympäristöstä. Vaikutussuhteet määriteltiin maailmanlaajuisesti uudestaan ohi kehon, ympäristön, tunteiden ja kommunikaation todellisuuksien. Ristiriitainen tilanne muutti käsitystämme ja kokemustamme haavoittuvuudesta, mikä paradoksaalisesti vain lisäsi tunnetta elämän hauraudesta ja katoavaisuudesta.

Luontaista riippuvuuttamme ekologisista, taloudellisista, institutionaalisista, psykososiaalisista ja henkisistä tekijöistä - riippuvuutta toisistamme - hallitaan nyt monimutkaisten valtasuhteiden ja uuden teknologian avulla. Tietoisuutemme ja ajattelumme muokkaavat käytettävissä olevan informaation perusteella käsitystämme todellisuudesta. Poliittisiin ja taloudellisiin päämääriin tuotetaan informaatiota muokkaamaan mieltymyksiämme ja mielikuviamme todellisuudesta.

Nykyisin haavoittuvuuttamme väheksyvä ja ihmiskunnan pysyvyyttä ja kukoistusta korostava ajatusmalli on saanut haastajakseen ekologisempia ja todellisuuteen ankkuroituja, uusiutuvuuteen ja tasa-arvoon perustuvia näkökulmia. Uudet käytännöt tunnistavat olemassaolon rajallisuuden ja hienovireisemmät, historian aikana usein eristetyiksi joutuneet maailmankatsomukset.

Haavoittuvuus-näyttely kutsuu aistimaan ja ajattelemaan uudelleen näitä uusia käsityksiä ja keskustelemaan niistä erilaisista lähtökohdista aihetta lähestyvien taiteilijoiden teosten kautta. Loppujen lopuksi näyttelyn teoskokonaisuuden takaa on löydettävissä käsitys haavoittuvuudesta yhtenä keskeisenä eloonjäämisen ehtona.

Näyttelyn taiteilijat ovat:
Chto Delat (RU), Jeannette Ehlers (DK), Serina Erfjord & Magnus Oledal (NO), Hanna Husberg (FI/SE), Polina Kanis (RU), Grada Kilomba (PO/DE), Anton Krohn & Daniel Petersson (SE), Ignas Krunglevičius (LT/NO), Petri Kuljuntausta (FI), Anda Lāce (LV), Kristiina Ljokkoi (FI), Jumana Manna (PS/DE) & Sille Storihle (NO/DE), Maritta Nurmi (FI), Dominik Ritszel (PL), Anna Shkodenko (EE), Jenna Sutela (FI).

Tänä vuonna Rauma Biennale Balticum on osa suurempaa Itämeren alueen yhteistyöprojektia. Gdanskissa toimiva The Baltic Sea Culture Centre on EUSBSR Seed-Money Facility -ohjelman avustuksella kehittänyt Baltic House -konseptin, jonka kahtena muuna pääpartnerina ovat Rauman taidemuseo ja tukholmalainen Färgfabriken. Baltic House on taiteilijoita, tutkijoita ja aktivisteja yhdistävä hanke, jonka keskeisenä elementtinä on yhteisöllinen tapahtumaluonne. Projektiin liittyvän näyttelyn lisäksi paikallinen partneri järjestää kussakin Itämeren alueen maassa aiheeseen liittyviä tapahtumia ja seminaareja. Hankkeen ensimmäinen projekti oli Puolan kulttuuriministeriön osittain rahoittama “The Baltic House LAB 2015” Gdanskissa viime syyskuussa. Osa siellä olleista teoksista nähdään nyt Raumalla.

Näyttelyn oheisohjelmineen kuratoi Rauman taidemuseon työryhmä amanuenssi Hanna Kaski ja intendentti Janne Koski sekä Ph.D Candidate Gerardo Montes de Oca Valadez. Näyttelyn suojelija on tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.

Rauma Biennale Balticum -näyttelysarjan historia on pitkä. Rauman taidemuseo on järjestänyt tätä Itämeren alueen näyttelyä yhtäjaksoisesti vuodesta 1977, jolloin järjestettiin ensimmäinen Pohjanlahden Biennale. Vuonna 1985 biennaali laajennettiin käsittämään koko Itämeren alue, ja vuodesta 1990 alkaen näyttely on koottu erillisten teemojen mukaan. Näyttely on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisesti yhtenä keskeisenä Itämeren alueen nykytaidetapahtumana ja Suomessa valtakunnallisesti merkittävänä taidenäyttelynä.

ANDA LĀCE, Harsh Words (2012)

Anda Lāce, Harsh Words, 2012

Oheisohjelmat

Haavoittuvuus
toiminnallinen taidekasvatusnäyttely

22.4. - 22.5.2016

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kuvataiteen sivuaineopiskelijoiden Haavoittuvuus-näyttely on opiskelijoiden vuoden aikana syntyneistä töistä koottu toiminnallinen ja kokemuksellinen näyttely. Erilaiset tehtävät ja työpajat osallistavat kävijää ja antavat mahdollisuuden olla näyttelyssä mukana yhtenä tekijänä. Museon pihalla esitellään myös Aineenopettajasta luokanopettajaksi -, AILO-koulutuksen opiskelijoiden Lähdepellon ulkoilualueelle yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa suunnittelemaa, kaikille avointa Metsäpolkua. Polku elää metsässä ja verkossa. Äänimaailmaa taidemuseon pihalle ja kellaritiloihin ovat mukana tekemässä myös musiikin sivuaineopiskelijat.

Veden alla - ympäristötekoja taiteen keinoin
Kesä-elokuu 2016

Tule kuuntelemaan merenpohjan äänimaisemaa yhdistettynä elävään musiikkiin, katsomaan, miltä kelluvat veistokset näyttävät veden alla, ja aistimaan, miten uimahalli muuntuu kokonaistaideteokseksi taiteilijoiden, muusikkojen ja valovelhojen avulla. Osallistu taiteen tekemiseen ja kokemiseen rannalla, saarissa ja veden alla. Vedenalainen äänimaailma, rantojemme ja vesistöjemme puhtaus ja Itämeren ekologinen tasapaino - muun muassa näitä teemoja tuodaan esille kesän aikana taideteoksissa ja taidetapahtumissa eri puolilla Raumaa.

Veden alla -tapahtumien tuotannosta vastaa Maaseudun Sivistysliitto. Yhteistyössä ovat mukana Rauman kaupungin liikuntapalvelut, ympäristönsuojelu ja Wihertoimi sekä Rauman taidemuseo, Äänirasia Tapahtumantekijä Oy ja RaumArs - Rauman taiteilijavierasohjelma. Tapahtumaa tukevat Koneen Säätiö, Keskitien Tukisäätiö, Samuel Huberin Taidesäätiö, Taiteen edistämiskeskus/Satakunta ja Suomen Lontoon instituutti.

WWW-sivusto: Paikan tuntu | Veden alla

MSL logo suomeksi

Rauma Biennale Balticum Laboratory: Vulnerability Matters
18.8. - 24.8.2016

Prosessinomainen taiteilijalaboratorio käsittelee näyttelyn teemaa. Laboratorion osanottajia kutsutaan pohtimaan ja tunnustelemaan olemassaolon haurauden merkityksiä sekä Pohjoismaiden ja laajempienkin alueiden historiallisia olosuhteita, jotka ovat tuottaneet erilaisia mahdollisuuksia - tai mahdollisuuksien puutteita - ihmiselämän, ja elämän yleensä, kukoistamiselle.

Ks. lisää...

Synthia - syntetisaattorimusiikkia Rauman taidemuseossa
Regenbot, Radiolaari, Wojaz

16.9.2016 klo 18 alkaen

Regenbotissa tiede kohtaa taiteen. Kokoamansa modulaarisyntetisaattori on pitkän ja tarkan tutkimuksen tulos ja alati muuntautuva taideteos. Radiolaari ammentaa musiikkinsa Berlin school -traditiosta ja jatkaa täydellisen sekvenssin metsästystä. Wojaz on matka sisään, lävitse minne lie voimat kuljettavat ja mistä takaisintulo ei ole taattua.

RAUMA BIENNALE BALTICUM 2016 VULNERABILITY - HAAVOITTUVUUS -näyttelyä tukevat mm. Rauman kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroports Rauma, Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Suomen Kulttuurirahasto, TVO ja Siemen-Flora.

RBB16 sponsorit

Lisätietoa:
Intendentti Janne Koski, janne.koski@raumantaidemuseo.fi, +358 440 224154
Amanuenssi Hanna Kaski, hanna.kaski@raumantaidemuseo.fi, +358 440 224155
Ph.D Candidate Gerardo Montes de Oca Valadez, gmov@raumantaidemuseo.fi, www-sivut: Gerardo Montes de Oca

WWW-sivusto: Rauma Biennale Balticum


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot