Avoinna kaikille, Rauman Taiteilijaseuran järjestämä avoin näyttely 24.11.-30.12.2007 Alakerta

Vapaalle tarjonnalle perustuvia näyttelyitä on viime aikoina järjestetty harvoin. Rauman Taiteilijaseura on vastannut sekä taiteen tekijöiden että yleisön pyyntöihin ja järjestänyt avoimen näyttelyn. Näyttelyn tarjonta oli erittäin runsas, 310 teosta 126 taiteilijalta. Näyttelyyn valittiin 111 teosta 67 taiteilijalta. Pääosa teoksista oli perinteisin tekniikoin, maalauksen, grafiikan ja kuvanveiston keinoin toteutettuja. Teoksia tarjonneiden taiteilijoiden ikähaitari oli suuri, vanhimman ja nuorimman taiteilijan ikäero oli 80 vuotta.

Tarjotuista teoksista näyttelyn kokosi jury, johon kuuluivat Lönnströmin taidemuseon johtaja Kati Kivimäki, Rauman taidemuseon intendentti Janne Koski ja Rauman Taiteilijaseuran puheenjohtaja Irene Nyholm. Juryn valitseman näyttelykokonaisuuden tyylillinen kirjo on tarkoituksellisesti laaja. Mukana on erilaisia kuvan tekemisen traditioita edustavia sekä eri-ikäisten tekijöiden teoksia.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot