L A U R A   L I L J A,   S O F I A   S A A R I

Ote ajasta
Rauman taidemuseo
22.4.–28.5. 2006
Lehdistötilaisuus 21.3. klo 13.00, avajaiset klo 18
Tervetuloa

Sofia Saari: ”Teoskokonaisuuteni KOTI on installaation muodossa esitetty visuaalinen kertomus rakkaudesta ja epätavallisesta arjesta. KOTI koostuu kolmesta valokuvasarjasta sekä veistososiosta: KOTI (arki) - on sarja valokuvatulosteita, joissa sotilas Antonino ja minä liikumme erilaisissa sosiaalisesti mielenkiintoisissa, jopa ristiriitaisissa tilanteissa. KOTI (ikkunasta) - on kuvattu minun ja sotilas Antoninon yhteisessä kodissa päivittäin periodina, jolloin kertomuksen henkilöt odottavat hänen lähtöään Irakiin. KOTI (19.1. - 22.4.2006, Iraq sotilas Antoninon silmin) - koostuu kuvista, jotka sotilas Antonino on lähettänyt päivittäin näyttelyn esittämiseen mennessä Irakista. KOTI - kokonaisuuteen kuuluu myös eri tavoin veistoksina esitettyjä sanoja, joiden lähtökohdat ovat minun ja sotilas Antoninon yhteisestä arjesta.

Teoksellani pohdin yksilön näkökulmasta länsimaisen yhteiskunnan mediaan ja sen tuoman informaation synnyttämiä arvoristiriitoja. Pyrin tuomaan esille henkilön ja toimijan järjestelmän takaa, esittämällä toisenlaisen tarinan kulkua päivittäisenä arkena, tässä hetkessä. Kärjistysten sisällä kertomus on eräs arjen rakkaustarina.”

Laura Lilja: ”Aatos Lilja, keskimmäinen kolmesta pikkuveljestäni, suorittaa siviilipalvelustaan 6.6.2005-5.7.2006 Joensuun kaupungin keskussairaalan ensiapuosastolla. Aatoksen siviilipalveluksen alusta asti olen päivittäin maksanut hänen pankkitililleen tietyn suuruisen rahasumman. Teokseni koostuu minun ja Aatoksen tiliotteista kesäkuusta 2005 maaliskuulle 2006. Tiliotteiden lisäksi teoskokonaisuuteen kuuluu kansio, joka sisältää kaikki yksittäiset maksukuitit huhti-toukokuulta ja jota täydennän päivittäin Rauman taidemuseon näyttelyn ajan. Alkuperäisiä tiliotteita ja maksukuitteja on käsitelty yli- ja alleviivaamalla osia maksujen viestiosioista.

Teos paneutuu yksityisten tekojen kautta valtiota ja kansalaisia koskeviin kysymyksiin maanpuolustuksesta ja sen vaihtoehdoista, aseisiin perustuvasta turvallisuudesta sekä kansalaisten velvollisuuksista ja oikeuksista. Teoksellani haluan pohtia yksilön periaatteiden ja eettisen vakaumuksen arvoa nyky-yhteiskunnan tähän tarkoitukseen tarjoamin keinoin. Teokseni on toinen osa yleiseen asevelvollisuuteen ja sen erilaisiin suoritustapoihin keskittyvästä teossarjastani. Ensimmäinen, pikkuveljeni Toivo Johannes Liljan totaalista aseistakieltäytymistä käsittelevä teos Isänmaan toivo kertoo vakaumuksesta, yksilön suhteesta valtioon sekä tiedon ja sen vääristymisen vaikutuksista yhteiskuntaan.

Kiitokset pikkuveljelleni Aatokselle!


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot