Ei aina kevät

Rauman taidemuseo, Yläkerta
15.9.-14.10.2007

Leila Sarolan valokuvateoksia

Yli kuusikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun Suomessa elettiin kohtalokkaita vuosia. Sota runteli maatamme pahoin. Henkiset ja taloudelliset seuraukset olivat raskaita. Maamme jälleenrakennuskausi oli pitkä, mutta sen jälkeen on kasvanut parikin sukupolvea, joilla ei ole minkäänlaisia muistikuvia näistä kipeistä vuosista. On tullut aika, jollaista ei ole koettu aikaisemmin maamme historiassa. Kehitystä voidaan pitää jopa ihmeenä. Nyt yksilöillä on varaa ajatella omaa hyvinvointiaan, pukeutua muodikkaasti, matkustella, herkutella ja huvitella mielin määrin, kun taas aikaisemmat sukupolvet keskittyivät korjaamaan sodan jälkiä ja jälleenrakentamaan vaurioita. Yksilöllisyydestä ei silloin voinut olla tietoakaan.

Olen lapsuudestani saakka ollut kiinnostunut ihmisistä, mutta ottanut olosuhteiden pakosta tarkkailijan roolin. Näin on ollut mahdollista päästä lähelle ja nähdä ihminen aidoimmillaan. Tämäkin näyttely keskittyy yksilön sisäiseen maailmaan, niihin herkkiin salattuihin hetkiin, jolloin tunteet ovat paljaimmillaan. Työskentelyni kautta pyrin selvittämään, olemmeko sittenkään onnellisemmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet? Onko mahdollista, että kaikesta myönteisestä kehityksestä huolimatta hyvinvointi on tuonut uusia ja ennen arvaamattomia paineita - sellaisia, joiden kestämiseen emme ole osanneet kouliintua ja varautua? Ja onko yksilöllisyyden korostuminen hävittänyt yhteisöllisyyden, joka pula-aikoina toimi kansamme suurimpana ja kantavimpana voimavarana?
Leila Sarola

Lisätietoja: Janne Koski, 02 8224346, janne.koski@raumantaidemuseo.fi

Leila Sarola

Leila Sarola

Leila Sarola

Leila Sarola


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot