AJATUSSTADION - Matti Vainio (Einola)

Rauman taidemuseossa 7.10.-5.11.2006
Tiedotustilaisuus 6.10. klo 10. Avajaiset klo 17.
Tervetuloa!

"Olen kiinnostunut piirrosten ja maalausten yhteen liittämisestä kollaaseiksi. Olen siirtynyt myös piirtämään erilaisiin muotoihin ja veistoksiin.

Käsittelen eksistentialistisia ongelmia, jotka liittyvät ihmisyyteen ja miehuuteen. Haluan teoksillani kuvata ihmisten erilaisuutta, joka mahdollistaa muutoksen perheessä, yhteiskunnassa tai maailmassa. Teosteni kautta pyrin kasvamaan ihmisenä.

Ajatusstadion teoskokonaisuus on yksittäisten piirustusten ja maalausten muodostama laaja kokonaisuus. Teoksessa olevien yksittäisten osien koko vaihtelee samoin kun paperien laadut. Tekniikkana olen käyttänyt eri piirtimiä ja maaleja. Tarkoitukseni on jatkaa ja laajentaa Ajatusstadion teoskokonaisuutta meren kaltaiseksi. Teoksen rönsyilevällä muodolla ja kuva-aiheilla on pyrkimys tuoda esille asioiden epämääräisyyttä, ja jokaisesta yhdestä asiasta voi muodostua runsas kokonaisuus. Jokaista yhtä asiaa voi katsoa monesta eri näkökulmasta. Pidän ajatusrakennelmien osiin pilkkomisesta ja uudelleen kokoamisesta.

Ajatukset ja sanat ovat suhteellisia. Ilmaistuna ajatus tai sana voi olla toiselle kirosana toiselle pyhä. Kirosanan ja pyhän väliin kuitenkin jää paljon luokittelemattomia ajatuksia, joihin ihminen reagoi yllättävästi. Jokainen muodostaa omat kirosanansa ja pyhänsä, joiden mukaan muodostuu mielikuva maailmasta, jossa eletään.

Yhdistän piirtämiseni musiikkiin ja koen Ajatusstadion -teoksessa yksittäisten piirustusten olevan musiikkia. Ajatusstadion on minulle kokonaisuutena sinfonia. Poimimalla osia Ajatusstadion kokonaisuudesta ja työstämällä niitä yksittäisiksi teoksiksi viritän piirustuksellista soitinta.

Olen kotoisin Espoosta ja valmistuin ylioppilaaksi Viherlaakson lukiosta 1997. Taideopinnot aloitin Turun Taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelmassa (entisessä Turun piirustuskoulussa) 1999 ja valmistuin taidemaalariksi 2003. Siitä lähtien olen myös toiminut Arte ry:n johtokunnassa ja erilaisissa projekteissa."


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot