Heikki Willamo, Hirvi

Heikki Willamo
Myyttinen matka
Rauman taidemuseo 17.3. - 20.5.2018

Rauman taidemuseo avaa maaliskuussa tunnetun suomalaisen valokuvataiteilijan Heikki Willamon kutsunäyttelyn Myyttinen matka. Heikki Willamo (s. 1952) on työskennellyt luonnonvalokuvaajana vuodesta 1982. Hänet tunnetaan laajalti myös kirjailijana ja toimittajana, jonka filosofiset mietteet ovat jo pitkään kuljettaneet kaupunkisuomalaisia pohjoisen luonnon äärelle miettimään sen ainutkertaisuutta ja haavoittuvuuttakin.

Valokuvataiteilija Heikki Willamo

Näyttelyä varten Heikki Willamo on usean vuoden ajan kuvannut eläimiä ja maisemia Suomessa ja Pohjois-Norjassa. Vanhan metsäluonnon elämä ja tunnelma sekä myytit muinaisten kuvien takana ovat kiehtoneet Heikki Willamoa jo useita vuosikymmeniä.

Kuvillaan Heikki Willamo vertauskuvallisesti siirtyy esihistorian kirjoittamattomaan menneisyyteen, aikaan, jolta pohjoisessakin on säilynyt varhaista kalliotaidetta kertomassa muinaisesta metsästyskulttuurista ja ihmisen suhteesta luontoon ja eläimiin sekä maailmankaikkeuteen. Oliko ihmisellä tuolloin toisenlainen käsitys luonnosta kuin nykyään? Kuinka hän kohtasi villin luonnon? Miten hän hallitsi pelkojaan, miten voimiaan? Mikä on eläimen ja ihmisen välinen ikiaikainen suhde ja yhteys? Onko ihmisen perimmäinen, elämyksellisen luontosuhde pysynyt alkukantaisena vai muuttunut?

Willamon ominaisuus tuoda esiin pelkistynyt kauneus nostaa hänen luontokuvauksensa taiteen piiriin ja kiinnittää hänet taiteen historian tulkintoihin, esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Willamo liittääkin itsensä eläinkuvien tekijöiden vuosituhantiseen ketjuun etsiytymällä kuvan tuottamisen alkulähteille niihin sisäisiin näkyihin, jotka kumpuavat myyteistä ja tarinoista, ilmestyksistä, unikuvista ja uskomuksista, joissa eläimillä on toisenlaisia merkityksiä. Inspiraation lähteinä ovat toimineet Lounais-Euroopan luolataide sekä Pohjois-Norjan ja Suomen esihistoriallinen kalliotaide myyttisine eläimineen, kuten peura, hirvi ja karhu. Konkreettiset kuvausmatkat ovat ulottuneet Karjalohjalta Norjan Varankiin Jäämeren äärelle.

Heikki Willamo luonnonkuvaajien ketjussa

Suomalainen luontokuvaus alkoi saada suosiota 1980-luvulla värikuvauksen ja laitteiden kehittyessä. Karjalohjalla asuva Heikki Willamo aloitti tuolloin luontokuvaajana ja kasvoi siitä ohessa myös luontokirjailijaksi. 1900-luvun viime vuosikymmeninä vallalla olleesta värikuvauksesta Willamo siirtyi digitaalisuuden myötä mustavalkoiseen ilmaisuun palaten siten sekä omille juurilleen että valokuvauksen klassiseen tyyliin, jota Suomessa tunnetuimmin tänä päivänä edustavat Antero Takala ja Pentti Sammallahti. Willamo kulkee luonnossa kuvaten pohjoisen hämärän valon ja ankarat vuodenajat. Hänen valokuvansa ilmaisevat syviä omakohtaisia elämyksiä luonnon ajattomuudesta, jopa pyhyydestä.

Näyttelyn voi tulkita Heikki Willamon kehotukseksi katsojalle, että luomalla kuvia voi jokainen rakentaa omia visioitaan ympäristöstään ja edistää omaa luontosuhdettaan ja luonnon säilymisen edellytyksiä. Näinhän monet luonnonvalokuvaajat jo tekevätkin.

Lisätietoja Heikki Willamon kotisivuilla.


© Rauman taidemuseo 2011 
Tekijänoikeudet | Yhteystiedot