Museum

Administration

Museets Administration

Museet förvaltas av Raumo konstmuseums Stiftelse vars uppgift är att befrämja konst och kultur i Raumo med omnejd. Stiftelsen äger fastigheten ”Pinnala”, vilket är beläget i Gamla Raumo och där konstmuseet har sitt säte. I museet anordnas konstutställningar och andra kulturevenemang. Medlemmarna i Stiftelsens styrelse och delegation består av representanter från Raumo stad och Raumo Konstförening.

Stiftelsens verksamhet bevakas av delegationen. Delegationen består av 10 medlemmar och lika många suppleanter. Raumo stadsfullmäktige väljer delegationens ordförande och fem ledamöter samt suppleanterna. Styrelsen för Raumo Konstförening rf väljer vice ordförande och tre ledamöter samt suppleanterna.

Stiftelsens styrelse ansvarar bl.a. för stiftelsens egendom och handhar olika ärenden. Delegationen väljer styrelsens fem ledamöter för ett år i taget, varav en till ordförande. Styrelsen är förpliktigad att välja tre ledamöter bland de kandidater som Raumo stadsstyrelse ställt upp för val.


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt