Art Hauenguano

Art Hauenguano är en grupp som består av 12 olika ateljéer och konstbutiker. Den organiserar evenemang samt informerar och distribuerar en karta över Gamla Raumo där alla medlemmarna i Art Hauenguano presenterar sig. Kartan är ritad av konstnären Sinikka Palonen och den är tillgänglig hos alla medlemmarna i Art Hauenguano.

I slutet av 2001 fick Art Hauenguano ett kulturpris av Raumo stad för att ha befrämjat samarbete mellan konstnärer och konstformer i Raumo.© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt