Artotekets konstnärer:

Merja Ala-Olla
Mari Aspola
Kirsi Backman
Eila Grundberg
Maija Kantanen
Lasse Kempas
Mirjam Kivinen
Kirsi Kuusisto
Tarja Kyllijoki
Esko Lappalainen
Riitta Lehto-Toivanen
Keijo Liimatainen
Mirja Luukko
Katariina Mannio
Mari Mattila
Marko Mertala
Eila Minkkinen
Arja Nummi
Irene Nyholm
Tom Osmonen
Sinikka Palonen
Meri Pauniaho
Paavo Paunu
Maila Pihala
Tommi-Wihtori Roström
Hiltu Sallinen
Veli-Matti Selin
Tuula Solin
Ulla Stenback
Anu Sukanen
Eija Suneli
Risto Toivanen
Irma Tyllilä
Valto Vaalikivi

Raumo Artotek

Artoteket i Raumo bjuder på skulpturer, grafik, målningar och teckningar av över trettio konstnärer från Raumo med omnejd. Artoteket hyr ut konstverk och hyrorna fungerar samtidigt som avbetalning på verket. Genom att betala hyra tills verkets fulla värde är uppnått kan verket inlösas. Konstverket kan också inlösas genom engångsbetalning.

Låneverksamheten uppehålls i samarbete mellan Raumo konstmuseum, Raumo Stadsbibliotek, Raumo Konstnärsgille och Raumo Konstgrafiker. Artoteket är inrymt i Raumo Stadsbibliotek, och är öppet vintertid onsdagar och lördagar. Utställningen av konstverken i bibliotekets galleri förnyas i takt med att verken lånas ut.

Raumo Stadsbibliotek, 2. våningen
Alfredinkatu 1, 26100 Raumo

Öppet:
ons 15 - 18
lör 11 - 15

juni – augusti
ons 15 - 18
juli stängt

Välkommen

Mer information:
Raumo konstmuseum tel. 02 822 4346
Mona Mattila
tel. 0440 224153
rtm@raumantaidemuseo.fi

Raumo Konstnärsgille
Tommi-Wihtori Roström
tel. 041 701 6202

Raumo Konstgrafiker
Irma Tyllilä
tel. 040 730 1019


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt