Henkarhimmel
6.12.2011 - 6.1.2012

Under jultiden pryds Raumo konstmuseums gårdsplan av Henkarhimmel, en belyst himmeli komposition gjord av klädhängare. Den finländska ”himmeli” är en traditionell julprydnad, tillverkad av råg halm och den hängde som prydnad under jultiden från taket. Museets Henkarhimmel hänger ute där luftströmmen får den att röra på sig.

Samma klädhängare som hittades på ett skräpflak och återanvändes i somras i Matti Pursiheimos verk Henkarpitsi - ”Hängarespets” har fått ett nytt liv i verket Henkarhimmel. Verket hänvisar till den traditionella juldekorationen halmkronan, snöflingor eller kanske till och med jultårtor.

Bakom idén för verket står Matti Pursiheimo den kulturellt aktiva pensionerade läraren i tekniskt arbete från Raumo. Raumo konstmuseums museimästare har aktivt deltagit i planeringen och förverkligandet av verket.

Henkarhimmeli visas hela jultiden och ända till Trettondagen. Det är också möjligt att se verket under helgerna och kvällarna då museet är stängt.

Ännu vet man inte hur återanvändningen av klädhängarna fortsätter, men det är säkert att de inte kastas bort. Henkarhimmel som förverkligades nästan med nollbudget fungerar även som inledning till det kommande årets sparprogram. I statens 2012 års budget föreslås en nedskärning av museernas stadsandelar på 5 miljoner euro. De drastiska nedskärningarna och ökning av kostnaderna leder till en betydlig minskning av verksamheten för många museer och kulturanläggningar. Talkoarbete och återanvändning kommer också i fortsättningen att spela en allt större roll i Raumo konstmuseums verksamhet.

Mer information:
Henna Paunu, 0440-224155, henna.paunu@raumantaidemuseo.fi
Matti Pursiheimo, 044-5622246, matti.pursiheimo@pp.inet.fi


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt