Museum

AdministrationRaumo Konstmuseum

Museet förvaltas av Raumo Konstmuseums Stiftelse vars uppgift är att befrämja konst och kultur i Raumo. I Pinnala hus med gårdsmiljö där museet har sitt säte, anordnas konstutställningar och andra kulturevenemang. Stiftelsens styrelse har representanter från Raumo Stad och Raumo Konstförening

Museets historia

Raumo Konstförening grundades 1962 för att befrämja bildkonst i Raumo. Bland medlemmarna i föreningen vaknade en tanke om att grunda ett konstmuseum. 1962 föreslog konstnären Alpo Sarava att museet kunde inleda sin verksamhet i hans hemgård Pinnala i Gamla Raumo. I december 1970 öppnades Konstmuseet i Pinnala gamla borgargård för allmänheten.
Museet förvaltas av Raumo Konstmuseums Stiftelse vars uppgift är att befrämja konst och kultur i Raumo. Konstmuseet anordna konstutställningar och andra kulturevenemang. Stiftelsens styrelse har representanter från Raumo Stad och Raumo Konstförening

Museibyggnader

Pinnala är det första privatägda boningshus byggt av sten i Raumo. Det byggdes år 1795 av råds- och handelsman Efraim Broman. Huvudbyggnaden fick år 1872 en lägre tillbyggnad av trä. I denna del finns konstmuseets utställningslokaler, nedre våningen med flera rum och övre våningen inredd i vindsutrymmet. Utställningsutrymmen är sammanlagt ca 470 m2.

Konstmuseet presenterar huvudsakligen lokal och nationell konst. Det internationella utställningsprogrammets viktigaste evenemang är utställningen Rauma Biennale Balticum med nutida konst från länderna kring Östersjön.© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt