Rauma Biennale Balticum - human nature

Rauma Biennale Balticum 2012 Human Nature - Människonatur Raumo konstmuseum 9.6.-9.9.2012

Utställningskatalogen i nätet: http://issuu.com/raumaartmuseum/docs/rbb2012

2012 års Biennale Balticum -utställning gestaltar bilden av människonaturen genom nutidskonst från Östersjöregionen. Utställningen som byggts runt temat Human Nature - Människonatur, koncentrerar sig på människans djupaste väsen, det som är och vad som är människans natur och naturen i människan. Utställningen behandlar bilden av människonaturen i hela sin omfattning, med sina ljusa och mörka nyanser.

Konstnärerna: Aigars Bikse (LV), Anawana Haloba (ZM/NO/NL), Evaldas Jansas (LT), Raoul Kurvitz (EE), Ayumi Matsuzaka (JP/DE), Jarmo Mäkilä (FI), Elisabeth Ohlson Wallin (SE), Paavo Paunu (FI), Agnieszka Polska (PL), Mirka Raito (FI/DE), Pasi Rauhala (FI), Asbjørn Skou (DK), Theo Solnik (BR/DE/FR), Marina Vinnik (RU)

Under de senaste åren har Rauma Biennale Balticum -utställningarna koncentrerat sig på miljön, såsom senast år 2010, då temat var Östersjön. Den här gången är människan i centrum. Utställningen visar människans arttypiska drag och individuella dimensioner. Förutom humanitet och mänsklighet och hur dessa egenskaper framträder sinnets gåtor under ytan. Man betraktar även hur nutidskonst reflekterar människans beteende som art, och hur individens personlighet byggs upp, vilket är helt exceptionellt i djurriket. Den urbana civilisationen i mänsklighetens historia är en ung företeelse och vårt förhållande till naturen är fortfarande tydlig - och även till end del problematisk. Vårt liv framskider enligt rytmen i naturens omlopp, men i den moderna livsmiljön känner vi inte till fullo samhörighet med naturen. Tankemodeller som utvecklats i och med civiliseringen sammanfläts med det forntida arvet då människorna levde i ett fast förhållande med naturen. Detta gör oss människor sådana vi är nu. Gemensamhet och kärlek men även sinnets förfärliga företeelser, är en del av människonaturen med vars villkor vi lever med.

Utställningen Människonatur ger en aktuell bild av hur konstnärerna i länderna kring Östersjön kartlagt och reflekterat människonaturens kända och dolda områden med hjälp av nutidskonstens medel. I konstnärernas arbeten lyfts fram viljan att påverka samhälleligt och att ta del i den aktuella diskussionen. Konst berör ofta smärtpunkter i samhället och individens liv genom att ta fram den bild av människan som man inte alltid vill se.

I samband med vernissagen anordnas "JOKAklubi". En grupp på tre konstnärer Niina Lehtonen Braun, Mirka Raito och Tellervo Kalleinen kombinerar i sin performans även musik och visualitet, där även lokala egendomligheter är välkomna. I Raumo tar gruppen fram skatter från Raumo. I samband med utställningen anordnas ett evenmang - Take Care för barn och ungdom. Projektet innehåller workshops, träffar med konstnärerna och föreläsningar. Projektet går av stapeln i slutet av augusti och i början av september i samarbete med skolorna från Raumo.

Utställningen Människonatur är kuraterad av intendent Janne Koski och amanuens Henna Paunu. I utställningskatalogen presenteras konstnärerna och deras verk. Utställningsassistent Laura Kokkonen svarar för den grafiska formgivningen av utställningskatalogen. För det pedagogiska programmet svarar Salla Laamanen. Riksdagsledamot Pekka Haavisto är utställningens skyddare.

Kringprogram 2.-29.7.2012

KIEPUTA KYNÄÄ JA KROPPAA -workshops för barn 2.-29.7.2012
Fredagar kl. 12-14
På Raumo konstmuseum anordnas funktionella workshops för barn. Barnen bekantar sig med utställningen Human Nature och har även möjlighet att själv agera som konstnärer eller modeller för konstnärer. Hur ser människan ut? Hur rör sig människan? Vad säger våra miner och gester? Deltagarna i workshopen ritar med olika tekniker, och av bilderna sammanställs en uppvisning projicerad i museets källare. Vuxna kan under tiden bekanta sig med utställningen eller Gamla Raumo. Handledning kan vid behov ges även på engelska. Anmälning till workshopen på förhand tel. 02 8224346 eller rtm@raumantaidemuseo.fi. Deltagaravgift 7 €.

Allmänna guidningar 2.-29.7.2012
Rauma Biennale Balticum - Human Nature -utställning och Eino Valtonens samling tisdagar kl. 15

Guided Tours in English 2.-29.7.2012
Rauma Biennale Balticum - Human Nature -exhibition and Eino Valtonen Collection, Finnish Golden Age art (1870-1920). Tuesdays at 2:00 pm.

Spetsveckans 21.-29.7. program
Tarmo Thorström Pin-up-Spets 20.7.-1.8. Raumo konstmuseum
Svarta spetsens natt 27.7.
kl. 20-21 Burlesk - workshop
kl. 21.30 Burlesk - föreställning
kl. 22 M. A. Numminen & Pedro Hietanen uppträder på konstmuseets gård

Öppettider: må-tors. 11-18, fre.-sö 11-16

Inträdesavgifter: 5€, studerande, pensionärer och arbetslösa 3€, gemensam biljett med Lönnströms museum 8€.
Grupper på minst 15 personer 3€/ person, under 18 år fritt inträde.
Guidningsavgift: På tjänstetid 30€, utanför tjänstetid 50€.

Mer information:
Janne Koski, intendent, janne.koski@raumantaidemuseo.fi, 0440224154
Hena Paunu, amanuens, henna.paunu@raumantaidemuseo.fi 0440 224155

Pressfoton: Pauiina Monto-Kokkonen, pauliina.kokkonen@raumantaidemuseo.fi

Det pedagogiska programmet Salla Laamanen, salla.laamanen@raumantaidemuseo.fi 044 2664288

Utställningens pressfoton: http://www.raumantaidemuseo.fi/media/index.html
Be om lösenorden rtm@raumantaidemuseo.fi


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt