2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Raumo konstmuseums tidigare utställningar

Rauma Biennale Balticum 2016 Vulnerability

Rauma Biennale Balticum 2016 Vulnerability
Raumo Konstmuseum 18.6. - 18.9.2016

Webbsidor: raumabiennale.com

Utställningens kringprogram

"Vulnerability Matters" Artist Laboratory: Jeannette Ehlers, Miriam Haile, Jane Jin Kaisen, Roberta Lima, Erik Pauhrizi, Mare Tralla, Rolando Vazquez. Kuraterad av Gerardo Montes de Oca Valadez.

Mielikki metsän emäntä

Alpo Jaakola
Raumo Konstmuseum 19.3. - 22.5.2016

Me myself as a Minotaur

Paradise Express
Raumo Konstmuseum 28.11.2015 - 28.2.2016

Kuvataiteen valtakunta banner

Kuvataiteen valtakunta
"Riket av bildkonst"
Nyutexaminerade bildkonstnärer från finländska yrkeshögskolor
Raumo Konstmuseum 3.10. – 8.11.2015

TIME OF THE DRAGON

Drakens tid – Nutidskonst från Shanghai
1.12.2012 - 31.3.2012

Den erfarenhetsmässiga utställningen som presenterar kinesisk nutidskonst, behandlar individens relation till samhället, familjen och släkten. Utställningens verk reflekterar den kinesiska kulturens brytningar, individens erfarenheter och strävan efter både individualism och kollektivitet. Utställningens namn är förknippad till den kinesiska kalendern – året 2012 är drakens år. Draken kan ses som symbol för Kinas historia och den kinesiska kulturen. Utställningen som Raumo konstmuseum sammanställt, är också en fortsättning på museets utställningsserie med nutidskonst riktat till barn och ungdom. Utställningens verk är funktionella och erfarenhetsmässiga. De är valda så att de intresserar även unga besökare.

Rauma Biennale Balticum - human nature
Utställningen Rauma Biennale Balticum 2012

Human Nature gestaltar människonaturen via samtidskonst från Östersjöområdet

Konsten bygger Raumo 18.2.-6.5.2012

Utställningen Konsten bygger Raumo är sammanställd av Raumo konstmuseum till Raumo stads 570-års jubileum. Raumo Konstnärsgille, Raumo Konstgrafiker och Raumars-Artist in Residence –program presenteras i utställningen.

Henkarhimmel 6.12.2011-6.1.2012


Konstnärsparet Vihtori Ylinen och Saima Tigerstedt-Ylinen
24.9.2011-5.2.2012


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt