Elin Danielson-Gambogi (1861-1919)
Den fattiga flickan, 1885
olja på duk
67,5 x 90,5 cm

Eino Valtonens samling visas på Raumo konstmuseum

Raumo är känd som en stad där verksamheten bland nutidskonst är aktivt och av hög kvalitet. Den värdefulla Eino Valtonens (1890-1925) samling donerades till Raumo stad i början av år 2009. Nu fick allmänheten till påseende även äldre konst. I samlingen ingår huvudsakligen finsk konst från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet – bl.a. verk av Elin Danielson-Gambogi, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Pekka Halonen och Eero Järnefelt. Den permanenta samlingsutställningen öppnades för allmänheten 26.6.2009 i muséets renoverade utrymmen på övre våningen. I samband med förnyelsen togs de byggnadshistoriskt värdefullaste delarna av museets huvudbyggnad i bruk.

Affärsmannen och kulturpersonligheten Alfred Kordelin (1868-1917) testamenterade sin brorsson Eino Valtonen verk ur sin konstsamling, samt kapital, vilket Valtonen använde sig av för nya konstinköp. En konstsamling på 31 konstverk och antika föremål växte fram. Enligt Valtonens testamente skall samlingen bevaras som en helhet, och den bör namnges efter donatorn. Konstsamlingen donerades av Eino Valtonens släktingar, som ansåg att verken hör bäst till Raumo, Eino Valtonens och Alfred Kordelins gemensamma födelsestad.

Verken i Eino Valtonens samling reflekterar den finska konstens guldålder, företeelser inom konst och internationella inflytelser, speciellt inom landskapsmålningen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. I årtionden disponerades samlingens verk av Valtonens släktingar och nu var konstverken för första gången till påseende även för forskarna. I samband med utställningen utgavs publikationen Eino Valtonens samling, vars artiklar skrivits av konsthistoriker och sakkunniga. I förverkligandet av publikationen har bl.a. forskare inom läroämnet konsthistoria vid Helsingfors universitet och emeritusprofessor Riitta Konttinen samt personal från Gallen-Kallela museum, Heinola stadsmuseum och Konstmuseet Sinebrychoff medverkat.

Tryckning av publikationen har stötts av Sällskapet Alfred Kordelin

Samlingen innehåller verk av bl.a. följande konstnärer: Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Ellen Favorin, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Olof Hermelin, Eero Järnefelt, Johan Knutson, Rudolf Koivu, Juho Kyyhkynen, Atte Laitila, Berndt Lindholm, Hendrick Mommers, Hjalmar Munsterhjelm, Jalmari Ruokokoski, Alfred Ruotsalainen, Ilmari Soikkanen, Luigi Tagliani, Woldemar Toppelius, Torsten Waenerberg, Victor Westerholm.

Mer information: Amanuens Henna Paunu, 0440-224155, henna.paunu@raumantaidemuseo.fi
Utställningens pressfoton: http://www.raumantaidemuseo.fi/media/index.html
Be om lösenorden rtm@raumantaidemuseo.fi


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt