Saima och Vihtori 24.9.2011 – 5.2.2012

En utställning om konstnärsparet Vihtori Ylinens och Saima Tigerstedt-Ylinens liv och produktion.

Raumo konstmuseum fortsätter sin konsthistoriska utställningsserie, där traktens centrala konstnärer presenteras. Utställningen Saima och Vihtori presenterar Vihtori Ylinens (1879-1953) och Saima Tigerstedt-Ylinens (1878-1978) faser. Paret Ylinen hade en betydelsefull roll i skapandet av bildkonstlivet i Raumo på 1920-talet. Utställningen och boken som publicerades samtidigt, belyser parets liv från olika synvinklar. Det omfattande bildmaterialet som består av bevarade fotografier, åskådliggör parets studietid och senare familjeliv.

I samband med utställningen dokumenterades konstnärernas produktion, och över 1000 fotografier ur parets familjealbum digiterades. Under kartläggningen hittades över 300 konstverk. Vihtoris verk hör bl.a. till Statens konstmuseums, Åbo konstmuseums och Raumo konstmuseums samlingar. Största delen av utställningens 150 verk är från privatsamlingar. Laura Kokkonen, magisterstuderande i konsthistoria har ansvarat för projektet, utställningsplaneringen, publikationens redigering och layout.

Utställningen och publikationen har stötts av Eevi och Jalmari Karhulas fond.

Mer information :
Laura Kokkonen tel. 0440-224157 laura.kokkonen@raumantaidemuseo.fi
amanuens Henna Paunu tel. 0440-224155 henna.paunu@raumantaidemuseo.fi

Utställningens pressfoton: http://www.raumantaidemuseo.fi/media/index.html
Be om lösenorden rtm@raumantaidemuseo.fi


© Rauman Taidemuseo 2011 
Copyright | Kontakt