Historia

Kuva: Pinnalan sisäpihaa vuonna 1941.

Taidemuseon historiaa

Rauman Taideyhdistys perustettiin vuonna 1962 edistämään kuvataidetta Raumalla. Yhdistyksen jäsenten keskuudessa syntyi ajatus taidemuseon perustamisesta. Vuoden 1969 vuosikokouksessa taidemaalari Alpo Sarava teki asiasta aloitteen ja ehdotti museon sijoittamista Vanhassa Raumassa sijaitsevan kotitalonsa Pinnalan rakennuksiin.

Päämäärän toteuttamiseksi perustettiin Rauman Taidemuseon Säätiö, jonka osapuoliksi tulivat Rauman Taideyhdistys ja Rauman kaupunki. Pinnalan talo pihapiireineen siirtyi säätiön omistukseen heinäkuussa 1969. Säätiön valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran saman vuoden elokuussa. Kokouksessa päätettiin, että Pinnalan kiinteistö korjattaisiin museotilaksi kaupunginarkkitehti Leevi Nurmen johdolla.

Museo avattiin joulukuussa 1970 Rauman Taiteilijaseuran 25-vuotisnäyttelyllä. Seuraavana keväänä tehtiin talletussopimus Ateneumin taidemuseon kanssa. Raumalle saatiin 18 suomalaista 1800-luvun taideteosta. Vuonna 1974 Rauman taidemuseo hyväksyttiin Suomen Museoliitto ry:n jäseneksi.

Museon varhaisista vuosista lähtien taidemuseon toiminta suuntautui myös kansainväliseen näyttelytoimintaan. Vuonna 1977 aloitettu, Suomen ja Ruotsin rannikkokaupunkien taidetta esitellyt Pohjanlahden biennale laajeni koko Itämeren kattavaksi näyttelyksi Rauma Biennale Balticumiksi 1980-luvulla. Viimeinen Rauma Biennale Balticum järjestettiin vuonna 2016. Tätä nykyä näyttely järjestetään joka kolmas vuosi. Ensimmäinen Rauma Triennale avautui kesällä 2019.

Rauman Taidemuseon Säätiö lakkautettiin vuodenvaihteessa 2019. Rauman taidemuseo on toiminut osana Rauman kaupungin kulttuuri- ja museopalveluita 1.1.2019 alkaen.

Kuva: Pinnalan päärakennus vuonna 1941.

Museorakennusten historiaa

Rauman taidemuseon pihapiiri on parhaiten säilyneitä kokonaisuuksia Rauman vanhassa kaupunginosassa. Se kertoo kaupungin vauraimpien kauppiaiden elinympäristöstä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla. Pihapiirin kaikki vanhat rakennukset ovat vielä tallella.

Rauman taidemuseon vaaleanpunainen Pinnalan päärakennus on vuodelta 1795. Se on Rauman ensimmäinen yksityinen kivitalo. Kivestä oli sitä ennen kirkkojen lisäksi rakennettu vain raatihuone, joka valmistui v. 1776. Pinnalan ennakkoluuloton rakennuttaja oli Efraim Broman, jonka nimikirjaimet rakennusvuoden lisäksi koristavat katujulkisivun muuriankkureita. Hän oli yksi kaupungin neljästä kauppiaasta ja piti Pinnalassa avointa kauppapuotia. Kivirakennuksen alakerta säilyi kauppahuoneistona aina siihen asti, kun rakennus tuli museokäyttöön v. 1970.

Pihapiirin puiset asuinrakennukset 1700-luvun lopusta ja 1800-luvun alusta ovat säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa. Pakari-renkitupa ja saunarivi on vuorattu uudelleen 1900-luvun alussa, jolloin myös kadun varressa ollut makasiini muutettiin asuintiloiksi. Tätä nykyä rakennuksessa sijaitsevat taidemuseon toimistotilat.

Pihan perällä sijaitseva ulkorakennus on hyvä esimerkki puoliagraarin kaupungin talojen pihapiiriin olennaisesti kuuluvasta karjasuojarakennuksesta. Vuonna 1839 rakennettu ulkorakennus on Vanhan Rauman vanhimpia säilyneitä karjasuojarakennuksia, mahdollisesti jopa vanhin. Rakennus sulkee umpinaisen pihan yhdeltä laidalta ja on siten välttämätön osa pihamiljöötä vielä nykyäänkin, elämäntavan ja rakennusten käyttötarkoituksen muututtua.

Pinnalan sisäpihaa kesällä 2019. Kuva: Titus Verhe.