Menneet näyttelyt

2024

Raumaa ja raumalaisia – teoksia Karhulan rahaston kokoelmasta 30.1.–17.3.2024

Vuonna 1967 perustetun Jalmari Karhulan rahaston yhtenä tarkoituksena on tukea ja kartuttaa raumalaisaiheista taidetta. Kokoelmaa täydennetään vuosittain ja Karhulan rahaston kokoelmaa ylläpitää ja huoltaa Rauman taidemuseo. Rauman taidemuseon yläkerran näyttelysaliin on koottu pieni otos Karhulan kokoelmasta teemalla Raumaa ja raumalaisia. Näyttely on samalla “tiiseri” tulevasta perusnäyttelystä ja johdattaa myös tutkimaan kohta perusparannukseen sulkeutuvan Rauman Vanhan raatihuoneen varhaisia museotoiminnan vuosia Jalmari Karhulan toimiessa Rauman museon museonhoitajana.

25.11.2023 –21.1.2024
Mirja Luukko (1934-2021) in memoriam

Taidemuseon yläkerrassa on raumalaisen kuvataiteilijan ja kuvataideopettajan Mirja Luukon (1934–2021) muistonäyttely. Näyttely rakentuu Rauman taidemuseon kokoelmateosten ympärille, joita täydennetään yksityislainoilla.

Mirja Luukon sanotaan tuoneen ammattimaisen taidegrafiikan Raumalle. Hän on tehnyt maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja lasimaalauksia Lisäksi hänen merkityksensä kuvataideopettajana oli suuri, hän on toiminut kuvaamataidon opettajana Rauman Yhteiskoulussa ja kansalaisopistossa. Luukko on pitänyt näyttelyitä vuodesta 1978 alkaen ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin 1960-luvulta alkaen.

Näyttelyn kuraattorina toimii Rauman taidemuseon museoamanuenssi Taina Myllyharju.

2023

10.6. – 29.10.2023
Lintu ja kala!

Rauman taidemuseo juhlii kesänäyttelyssään ”Lintu ja kala!” taidetta ja luovuutta, joka ei mahdu valmiisiin kategorioihin. Näyttely esittelee ihmisen, joka luo parempia maailmoja itselleen ja elävälle ympärillään. Ihmisen, joka haluaa ymmärtää itseään ja luoda yhteyden toiseen. Ihmisen, joka tallentaa merkityksiä ajassaan ja tekee näkyväksi hiljaisten historiaa. Näyttelyssä nostetaan esiin niin nykykansantaiteen klassikkoja, elokuvantekijöitä kuin nykytaiteen uusia lupauksiakin. Näyttelyn taiteilijat ovat Elina Ansary, Veli Granö, Paul Gustafsson, Tuula Huusko, Jan Kaila, Jori Tapio Kalliola, Alpo Koivumäki, Veera Kopsala, Aino Laiho & Olga Green, Chris Marker (FR), Jussi Nykänen, Juha Pesonen, Erkki Pirtola, Veijo Rönkkönen, Elis Sinistö, Kaarina Staudinger-Loppukaarre, K. Tschährä ja Artur Zmijewski (PL).
Näyttelyn kuraattoreina toimivat Heta Kaisto, Raija Kallioinen, Helka Ketonen ja Elina Vuorimies. Käytössä ovat Rauman taidemuseon päänäyttelytilojen lisäksi sisäpiha, piharakennukset ja verstas.

15.4.–14.5.2023
Käsittämätön silta
Turun yliopiston opettajankoulutuksen kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden toteuttama kevätnäyttely Käsittämätön silta on esillä taidemuseon yläkerrassa, piharakennuksissa sekä kellaritiloissa
Näyttelyssä on esillä kuvataiteen perusopintojen opiskelijoiden teoksia yhteensä 16 eri tekijältä sekä Rauman että Turun toimipisteistä. Kokonaisuus esittelee taidekasvatusprosessia yhden lukuvuoden ajalta kokemisen, kokeilemisen ja tekemisen kautta. Tarkoituksena on ollut materiaalisuuden, muotojen, tekniikoiden ja erilaisten taiteen lähestymistapojen tutkiminen, sekä kuvataiteen opettamisen syvällinen pohtiminen.
Rauman taidemuseossa järjestetään näyttelyn aikana myös opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia taidetyöpajoja koululaisille.

18.2.–14.5.2023
Katri Paunu: TULVA – THE FLOOD
Materiaalipohjainen taide yhdistää taiteen ja käsityön perinteiset tekniikat, joita taiteilija joko hyödyntää tai kyseenalaistaa työskentelyssään. Sen kohdalla puhutaan usein käsillä ajattelemisesta.

Raumalaissyntyinen kuvanveistäjä Katri Paunu (s. 1993) on materiaalipohjaisen taiteen yksi kiinnostavimpia nousevia tekijöitä. Keramiikka yhdistää Paunun rakkauden arkkitehtuuriin, maalaukseen ja kuvanveistoon. Perinteisten taiteen lajien rinnalla taiteilijaa ohjaa vahva yhteys luontoon. Teokset pohdiskelevat ihmisen yhteyttä erilaisiin elämisen ja olemisen muotoisin ja korostavat aistien moniulotteisuutta taiteen kokemisen välineinä. Keramiikan, saven ja kipsin rinnalla myös vesi saa keskeisen roolin. Se on korroosion elementti, mutta myös alku uudelle.

Katri Paunu on opiskellut Gerrit Rietveld Academiessa Amsterdamissa sekä Oslon kansallisessa taideakatemiassa, josta hän valmistui taiteen maisteriksi vuonna 2021. Näyttelytyöskentelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Taideyhdistys.

TULVA – THE FLOOD on Katri Paunun ensimmäinen yksityisnäyttely suomalaisessa taidemuseossa. Näyttelyn on kuratoinut Rauman taidemuseon intendentti Heta Kaisto.

2022

15.10.2022–22.1.2023
PETRI ESKELINEN – REPLIKAATIOKRIISI
Palkittu ja yleisön rakastama kuvanveistäjä Petri Eskelinen (s. 1975) on esillä Pinnalassa yksityisnäyttelyllään syksyllä 2022. Näyttelyssä on esillä Eskelisen lempeitä, vuorovaikutuksen ja myötäelämisen taitoja käsitteleviä mekaanisia puuveistoksia. Laaja näyttelykokonaisuus tuo esiin monipuolisen taiteilijan eri puolet. Alun perin taidemaalariksi valmistuneelta Petri Eskeliseltä nähdään myös piirroksia sekä pienoismaailmoja, joissa korostuu taiteilijan kiinnostus ihmisen ja luonnon suhteeseen.

15.10.2022 – 15.1.2023
TOMMI-WIHTORI ROSTRÖM – TAIVALLUKSIA
Taidegraafikko Tommi-Wihtori Roström (s. 1972, Rauma) on intohimoinen kävelijä ja keräilijä. Hän ammentaa teoksiinsa inspiraationsa merestä ja Rauman luonnosta kansallisromanttisessa hengessä. Kalliot, rantaviivat ja Unajan maalaismaisema merkitsevät kotia ja tunnemaisemaa, joka häilyy muiston ja tämän päivän rajalla. Yksityisnäyttely Taivalluksia kokoaa yhteen tänä vuonna 50-vuotta täyttäneen Tommi-Wihtori Roströmin teoksia uran eri vaiheilta. Näyttelyn varhaisimmat teokset käsittelevät taiteilijan kiinnostusta arkkitehtuuriin ja vanhoihin koneisiin, mutta keskiössä ovat kuitenkin Roströmin luonnosmaiset maisemakuvat, joiden tyyni horisontti luo hiljaisen yhteyden ihmiseen.

15.10. – 6.11.2022
HALO KAISTO – SIVUSSA
Raumalaislähtöisen taiteilijaduon Juuso Joutsin ja Otto Leivon monimediallinen teoskokonaisuus ”Halo Kaisto – Sivussa” tekee näkyväksi syrjään vetäytyneet. Installaatio täydentyy näyttelyn aikana performansseilla ja niiden taltioinneilla sekä muilla mahdollisilla taiteilijoiden interventioilla, joita on myös yleisön mahdollista osallistua.
Rauman taidemuseon Verstas

Rauma 11.6. – 25.9.2022 & Kauttuan Ruukinpuisto 11.6. – 7.8.2022
RAUMA TRIENNALE 2022 IMAGINE! MITÄ JOS!
Emma Ainala, Petri Blomqvist, Dovilè Dagiené (LT), Mollu Heino, Eeva Honkanen, Touko Hujanen, Maippi Ketola & Harri Vähänissi, Riikka Keränen, Hanna Koikkalainen, Airi Kuronen, Marjo Levlin, Metamorfooseja (työryhmä), Kristina Norman (EE), Yoko Ono (JP/USA), Paavo Paunu, Jaakko Pietiläinen, Sepideh Rahaa (IR/FIN), Sara Rantanen, Toisissa Tiloissa (työryhmä), Kari Vehosalo ja 10 runoilijaa.

22.4. – 15.5.2022
AIKA KUMMA – KUMMA AIKA  & MECHANICAL TREES
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen sivuaineopiskelijat & Andrzej Tarasiuk
Turun yliopiston opettajankoulutuksen (Rauma) kuvataiteen sivuaineopiskelijoiden taidekasvatus-näyttely kokoaa yhteen kuvallista pohdintaa kummallisesta, hetkessä muuttuneessa ajasta, jossa elämme.RaumArs –taiteilija Andrzej Tarasiukin näyttelykokonaisuus ”Mechanical trees” tarkastelee ihmisen luontosuhdetta ja tapaa valjastaa ympäristö käyttöönsä. Taiteilijan mekaaniset puut eivät kuitenkaan ennusta tulevaisuutta, vaan pyrkimyksenä on saada katsojat pohtimaan millaista tulevaisuutta luomme teoillamme.
Taidemuseon sisäpiha, piharakennukset ja verstas

19.3. – 15.5.2022
SININEN RAUMAN TAITEILIJASEURAN YHTEISNÄYTTELY
Ilkka Aho, Kirsi Backman, Mollu Heino, Jenni Lehtola, Hulda Leifsdóttir, Taru-Taina Nora, Katri Paunu, Aija R-K, Pia Salo, Heli Sammalisto ja Rose-Mari Torpo

Rauman taiteilijaseuran näyttely syventyy siniseen ja sen moninaisiin merkityksiin. Näyttelyyn on porfoliohaun tuloksena valittu Rauman taiteilijaseuran jäsenistä 11 taiteilijaa, joista jokainen lähestyy sinisyyttä omalla erityisellä tavallaan. Taiteilijoiden ja kuraattoreiden tiiviissä yhteistyössä toteutettu Sininen juhlistaa Rauman taidemuseon ja Rauman taiteilijaseuran pitkäjänteistä yhteistyötä paikallisen taiteen saralla ja tuo esiin taiteilijaseuran monipuolisuutta yhteisen teeman avaamana. Näyttelyn kuraattoreina toimivat kuvanveistäjä Helena Hietanen sekä taidehistorioitsijat Laura Kokkonen ja Aleksandra Turunen.

19.3.–30.4.2022
SHOWCASE / RAUMARS 25
RaumArs ry:n kansainvälinen taiteilijaresidenssi juhlii 25-vuotista toimintaansa. Taidemuseon Eino Valtosen kokoelmatilaan rakentuu pieni historiakatsaus, jossa palataan menneisiin vuosiin aiemmin residenssissä työskennelleiden taiteilijoiden teosten kautta. Showcase-näyttely nostaa esille residenssitoiminnan ytimessä olevan taiteilijoiden ja osallistujien yhteisen työskentelyn, ystävyyden, keskinäisen kunnioituksen ja asioiden jakamisen.
Eino Valtosen kokoelmatila
Lue lisää

2021

16.10.2021 – 20.2.2022
OMALLA MAALLAAN – KYLÄKUVAAJA HANNA HEINILÄ

Valokuvanäyttely Omalla maallaan – Kyläkuvaaja Hanna Heinilä esittelee luvialaisen Hanna Heinilän mestarillisia valokuvia 1910–20 -luvuilta. Heinilän amatöörivalokuvien oivaltavuus, sekä niistä välittyvä lämpö ja leikkisyys ovat herättäneet suurta ihmetystä ja kiinnostusta vuosisadan alun valokuvaa tuntevien keskuudessa. Heinilää voi pitää taidehistoriallisena löytönä, joka laajentaa alati monipuolistuvaa käsitystä varhaisesta valokuvauksesta Suomessa.  
Lue lisää

13.11.2021 – 20.2.2022
SHOWCASE / ANU SUKANEN: ONNEA ON!
Rauman taidemuseon vaihtuvien taiteilijoiden Showcase-vitriininäyttelysarja siirtyy Eino Valtosen kokoelmatilaan. Samalla näyttely laajenee myös vitriinin ulkopuolelle näyttelytilan nurkkaan ja seinälle. Näyttelysarjan vuodelle 2022 aloittaa taidegrafiikkaa, valokuvataidetta, ympäristötaidetta ja performanssia teoksissaan yhdistelevä taiteilija Anu Sukanen. Taiteilijana Sukasta inspiroi paikkasidonnaisuus ja epäperinteiset näyttelytilat, ja hän installoikin mielellään taideteoksiaan kahviloihin, kellareihin tai luontoon. Showcase -näyttelyyn Sukanen tuo esille kaksi teoskokonaisuutta. Onnea on… (2020) yhdistelee rakukeramiikkaa ja kelopuuta sekä veistettyjä oksia ja lyöntimetallia. Sukanen installoi näyttelytilaan myös performanssitaideteoksensa TUOLI ja BELLA (2016). Performansseissaan Sukanen toimii tiiviissä yhteistyössä valokuvaaja Jari Sorjosen kanssa.
Eino Valtosen kokoelmatila

13.11. – 31.1.2022
NOTES
Ulvilaslähtöinen
Petra Koivisto työskentelee suurikokoisen monotypian parissa. Rauman taidemuseon yläkertaan rakentuvassa Notes -näyttelyssä korostuu Koiviston teosten suuri kokoluokka. Suurimmat vedokset ovat leveydeltään 2 metriä. Hänen työhuoneellaan Jalasjärven Luopajärvellä onkin Suomen suurimpiin kuuluva grafiikanprässi. Tekniikassa Koivistoa kiehtoo sen arvaamattomuus. Teknistä osaamista voi kehittää loputtomasti, mutta silti vedostusvaiheessa syntyy yllätyksiä.  

Kuvataideakatemiassa opiskellut Petra Koivisto on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä, ollut mukana ryhmänäyttelyissä, saanut merkittäviä apurahoja ja hänen teoksiaan on julkisissa kokoelmissa. Notes on Koiviston ensimmäinen yksityisnäyttely Satakunnassa. 

3.11. – 19.12.2021
SUUDELMAN LUMO JA KISSAN KATSE
Rauman taidemuseo juhlii Pitsikaupungin joulua avaamalla pihalla sijaitsevan verstas-tilan näyttelykäyttöön viikonloppuisin. Esillä on pitkänlinjan raumalaistaiteilija Sinikka Palosen uusia teoksia kahdesta eri aiheesta: suudelmista sekä kissoista.

Sinikka Palonen on käsitellyt taiteessaan eri henkisten ja uskonnollisten perinteiden kuvamaailmasta innoituksensa saaneita aiheita, mutta Palosen teoksissa näyttäytyy myös hänen oma myyttinen symbolimaailmansa, runollisia kuvia inhimillisen elämän alakuloisuudesta ja arvoituksellisuudesta, kuvia ihmisen suhteesta luontoon, elämään ja maailmankaikkeuteen.

Uusimmassa näyttelyssä suudelmat jatkavat Palosen aikaisempaa sarjaa syleilevistä ja suutelevista pareista. Myös kissakuvissa on jotain vanhaa, mutta myös paljon uutta. Kissateosten surumielinen naishahmo löytyy jo Palosen 1980- ja 1990-lukujen teoksista, mutta näiden teosten erityinen kissa on uudempi aihe. Musta sarvipäinen, leveästi irvistävä kissa näyttää rääväsuiselta rellestäjältä. Naishahmon olemus vaihtelee mietteliään meditatiivisesta murheelliseen, vuolaasti kyynelehtivään. Kuvat ovat unen kaltaisia, kuin kohtauksia jostain tuntemattomasta mysteerinäytelmästä. Symmetrisissä sommitelmissa istuvat hahmot vertautuvat klassisen taiteen allegorioihin ja myös surrealismin unikuviin.

12.6. – 26.9.2021
IHOLLA – LACE ON SKIN
Rauman taidemuseon ja Rauman museon yhteistyössä suunnittelija Paola Suhosen kanssa toteuttama pitsinäyttely Iholla tuo pitsin iholle, lähelle, uuteen valoon ja uuteen aikaan. Paola Suhosen lisäksi näkökulmia pitsiin tuovat esimerkiksi Sasu Kauppi, Noora Vihervirta, raumalaiset pitsiyhdistykset Nyplääjät ry ja Pitsikeskus Emelia sekä linnanjuhlista tutut pitsiluomukset.
Lue lisää

13.7. – 26.9.2021
VALO – VUOROPUHELU
Showcase-vitriininäyttelyt ovat osa taidemuseon 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja niiden tarkoituksena on esitellä paikallista taidetta museon vaihtuvien näyttelyiden ohella. Näyttelysarja koostuu neljästä näyttelystä, joiden taiteilijat valittiin avoimen haun kautta. Maija Eskon ja Mari Aspolan näyttely VALO on syntynyt taiteilijoiden vuoropuheluna, fyysisesti samassa tilassa työskennellen.
Taidemuseon aula / museokauppa
Lue lisää

1.6. – 19.9.2021
KOSTI KOSKINEN – KADUNMIEHEN PÄIVÄKIRJA
Näyttely on jatkoa Rauman taidemuseon kevään 2021 näyttelylle Kosti Koskinen – Kadunmiehen päiväkirja.
Rauman museon Vanha Raatihuone (Kauppakatu 13)
Lue lisää

2.7. ­­­– 8.8.2021
UNIA VAI KAIKUJA
Laura Hynnisen Unia vai kaikuja on yöllisten maisemien tutkielmia ja vaellusta sisäisessä metsässä. Maalaukset on tehty öljyvärillä ja sekatekniikalla pleksille kerroksellisuuden maksimoimiseksi.
Taidemuseon leivintupa ja verstas
Lue lisää

12.6. ­­­– 8.8.2021
VEDEN TAJU – JÄRVEN HILJAISUUS
Ulla-Maija Alanen on tarkkaillut kauan lummekasvien vedenalaisen kasvun vaiheita – niiden ponnistusta pimeästä mutapohjasta ylös valoon ja kukintaan. Järven hiljaisuus -näyttely keskittyy yhteen lummeyksilöön. Näyttelyssä nähdään sen ylväs kohoaminen; metsäjärvi, joka on lumpeen koti; mikroskoopilla kuvattu lumpeen sisin ja jalokivimäisiä soluja sisältävä lehtivarren poikkileikkaus.  Näyttelyn äänimaailman on luonut Maija Ruuskanen.
Taidemuseon makasiini
Lue lisää

23.2. – 11.7.2021
SHOWCASE / AZURE – TAIVAANSININEN
Showcase -vitriininäyttelyiden sarjassa esillä raumalaissyntyisen taidemaalari Rose-Mari Torpon installaatio. Installaatio on toteutettu eri maaliaineita käyttäen – musteella, akryylillä ja spraymaalilla kankaalle, paperille ja polyesterille.
Taidemuseon aula / museokauppa
Lue lisää

24.4. – 23.5.2021
P U U T O S – KUVATAIDEKASVATUSNÄYTTELY
Rauman taidemuseon ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen sivuaineopiskelijoiden yhteistyössä toteuttama kuvataidekasvatusnäyttely verkossa sekä kaupunkikohteissa Turussa ja Raumalla. 
Verkkonäyttely
Lue lisää

23.2. – 16.5.2021
KOSTI KOSKINEN – KADUNMIEHEN PÄIVÄKIRJA
Raumalaisen taiteilijan Kosti Koskisen taiteelliseen tuotantoon, kuvataiteeseen ja kirjoituksiin, sekä tämän henkilökohtaiseen arkistoon perustuva näyttely. Näyttely on Rauman taidemuseon 50-vuotisjuhlanäyttely ja Rauman taideyhdistyksen Ars Rauma -näyttely. Näyttelyä ovat tukeneet Rauman Taideyhdistys ja Paasikiven säätiö ja sen kuraattoreina toimivat Heta Kaisto ja Henna Paunu.
Lue lisää

2020

1.10.2020 – 31.1.2021
SHOWCASE / KIRSI KUUSISTO: TÄYDELLINEN PUUTARHA
Showcase -vitriininäyttely on osa taidemuseon 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja sen tarkoituksena on esitellä paikallista taidetta museon vaihtuvien näyttelyiden ohella. Kirsi Kuusiston surrealistisia grafiikanvedoksia.
Taidemuseon aula / museokauppa
Lue lisää

5.9.2020 – 31.1.2021
M – THE RITUALS OF A LONEY BITCH
Anna Erikssonin ensimmäinen yksityisnäyttely. Kuratoinut Matti Pyykkö ja Heta Kaisto.
Lue lisää

25.6.2020 – 27.9.2020
SHOWCASE / MARKO MERTALA
Showcase -vitriininäyttely on osa taidemuseon 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja sen tarkoituksena on esitellä paikallista taidetta museon vaihtuvien näyttelyiden ohella. Ensimmäisen Showcase-näyttelyn taiteilijana Marko Mertala.
Taidemuseon aula / museokauppa
Lue lisää

11.6.2020 – 9.8.2020
VASTAKKAIN / VIEREKKÄIN
Sanna Saarisen 25-vuotistaiteilijajuhlanäyttely
Rauman taidemuseon makasiini ja navetta
Lue lisää

11.6.2020 – 9.8.2020
COUNTRYSIDE
Ilona Tala
Rauman taidemuseon piha-alue ja leivintuvan Pop-Up kahvila Ilona
Lue lisää

25.1.2020 – 9.8.2020
KANNAS
Hanneriina Moisseinen, sarjakuva
Lue lisää

25.1.2020 – 9.8.2020
LAKKAUTETTU KYLÄ
Hanna Koikkalainen, Anne-Mari Kivimäki
Lue lisää

12.10.2019 – 6.1.2020
TOS O! VALTAVAN VIRRAN VARRELTA
Tapio Haapala, Anni Hurmila, Anne Kimiläinen, Ari Koivisto, Kari Kärkiluoma, Marko Lampisuo, Jonna Lepistö, Maria Leppänen, Timo Lintula, Sanna Pajunen, Samu Raatikainen, Päivi Setälä, Veijo Setälä, {TES}, Hanna Tammi, Pasi Vainionpää, Mikko Ängeslevä
Porin Taiteilijaseuran vuosinäyttely
Lue lisää