Rauma Triennale 2019

Emma Jääskeläinen, Creator, 2017. Kuva: Titus Verhe.

 

RAUMA TRIENNALE 2019
RAKAS TYLSYYS
8.6. – 15.9.2019

Ensimmäinen Rauma Triennale kutsuu vaalimaan tylsyyttä ja tarkastelemaan sen monia sävyjä. Digitalisoituva, globaali ja ärsykkeitä tulviva nykyhetki tavoittelee kaikin keinoin tylsyydeltä välttymistä. Mutta jos luovumme tylsyydestä, menetämmekö samalla jotain muuta? Onko tylsyydessä jotakin arvoa, josta meidän olisi syytä pitää kiinni?

Rauman taidemuseoon ja Tarvontorin käytöstä poistuneeseen kauppakeskukseen sijoittuvan näyttelyn teoksissa tylsyys on läsnä monin tavoin: työläänä tekniikkana, sisällöllisenä verkkaisuutena ja hidasta tarkastelua vaativana ulkomuotona. Teokset haastavat viipymään äärellään. Ne muistuttavat tylsyyden olevan paitsi pitkäveteisyyttä, ikävystymistä, apatiaa ja yksitoikkoisuutta myös lekottelua, lepoa, keskittymistä ja käpertymistä.

Paikallinen koululaisryhmä on toteutettanut triennaleen kuunnelman, joka käsittelee ajatusta maailmasta ilman internetiä. Teos pohtii kysymyksiä ajasta, sen kulumisesta ja käyttämisestä, tylsyydestä sekä läsnäolosta.

Rauma Triennale 2019 – Rakas tylsyys -näyttelyn taiteilijoita ovat Nabil Boutros, Emma Jääskeläinen, Hertta Kiiski, Maija Luutonen, Paulien Oltheten, Sari Palosaari, Martha Rosler, Jaan Toomik ja Elina Vainio. Triennalen kuraattoreina vuonna 2019 toimivat näyttelystä vastaava Anna Vihma sekä kuunnelmasta ja yleisötyöstä vastaava Anna-Kaisa Koski.

Triennalen juuret ovat Rauman taidemuson vuosina 1977–2016 järjestämässä Itämeren alueen nykytaiteen biennaalissa, joka on vakiinnuttanut asemansa yhtenä alueen keskeisimmistä nykytaidetapahtumista.

Ensimmäistä triennaalia tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Rauman kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.